)
Kontakter på inköp

Kontakter på inköp

Här hittar du våra kontaktpersoner inom inköp och upphandling.

Eva Ståhl HR-partner Inköp och entreprenad 
Mats Oja Inköpschef
Anna Johansson Inköpare
Ann-Christin Lundbäck Inköpsadministration
Birgitta Viklund Fordonsadministratör

Kategoriansvariga inköpare

Vi arbetar enligt en strategisk arbetsmodell med Purchasing Category Management metodik, s.k. kategoristyrning. Varje inköpskategori har en ansvarig inköpare som ajourhåller, utvecklar, samordnar och upphandlar inom sitt ansvarsområde. Ägarskapet är som regel nationellt förutom skoglig entreprenad och logistik där det finns en ansvarig Inköpare per Marknadsområde.

Kategoriarbetet bedrivs i nära samverkan med lokala verksamhetsexperter.

Logistik/Transporter Anders Järlesjö, logistikchef
MO Nord Henrik Engman, logistikinköpare
MO Mitt  Bo Arketeg, logistikinköpare      
MO Syd  Anders Ehrlington, inköpare  
Skoglig entreprenad (avverkning och skogsvård)         
MO Nord   Ulf Nilsson, inköpare  
  Johan Oskarsson, inköpare
MO Mitt     Jan Andersson, inköpare 
MO Syd   Anders Ehrlington, inköpare  
Skogsbruk/fordon  Mats Oja, inköpschef      
IT/Konsulter     
Systemförvaltning Anna Granlund, Chef Förvaltning
Projekttjänster Johan Bergström, Chef Projekt
Infrastruktur Michael Ringström, Ansvarig Centrala IT-tjänster
Väg/Anläggning  Torsten Wiborgh, Anläggningsingenjör  
Kontor/Arbetsplats       Anna Johansson, Inköpare
Resor                               Anna Johansson, Inköpare
Maskiner, skogliga           Linnea Carlsson, Teknikspecialist 
Svenska Skogsplantor Carin Espes, Inköpsansvarig