Kontakter på inköp

Kontakter på inköp

Här hittar du våra kontaktpersoner inom inköp och upphandling.

Varje inköpskategori har en ansvarig inköpare som ajourhåller, utvecklar, samordnar och upphandlar inom sitt ansvarsområde. Ägarskapet är som regel nationellt förutom skoglig entreprenad och logistik där det finns en ansvarig Inköpare per marknadsområde.

Bild på Mats Oja

Mats Oja

Inköpschef

Bild på Anna Johansson

Anna Johansson

Inköpare, Centrala ramavtal

Bild på Henrik Colliander

Henrik Colliander

Inköpare, Svenska Skogsplantor

Bild på Henrik Engman

Henrik Engman

Inköpare, Logistik och transporter

Bild på Anders Ehrlington

Anders Ehrlington

Inköpare, Logistik, transporter och skoglig entreprenad

Bild på Anders Magnusson

Anders Magnusson

Inköpare, Skoglig entreprenad

Bild på Ove Ejemalm

Ove Ejemalm

Inköpare, Skoglig entreprenad

Bild på Peter Bergman, inköp

Peter Bergman

Inköpare, Logistik, transporter och skoglig entreprenad

Bild på Linnea Carlsson

Linnea Carlsson

Teknikspecialist, inköp skogliga maskiner

Bild på Torsten Wiborgh

Torsten Wiborgh

Anläggningsingenjör, inköp väg och anläggning

Senast uppdaterad: 2022-05-10