Aktuella upphandlingar

Här lägger vi ut information om kommande och pågående upphandlingar.

Sveaskog omfattas inte av lagen om offentlig upphandling.