Kommentar om överklagande av beslut från Skogsstyrelsen 2010

Vetenskapens värld berättar i programmet Slaget om skogen / Slutstriden om skogen att Sveaskog överklagat ett beslut från Skogsstyrelsen till domstol. 

Det stämmer att Sveaskog velat få det beslut som Skogsstyrelsen fattat och som omnämns i programmet prövat. 

Bakgrunden är följande: 2002 anmälde Sveaskog det aktuella området för avverkning till Skogsstyrelsen, och gjorde då en felaktig beskrivning av delar av området som inte planerades avverkas i närtid, i det att dessa områden genomgående beskrevs som hänsyn. 

Enligt Sveaskogs planering skulle delar av det område som felaktigt beskrivits som hänsyn istället avverkas om cirka tio år, medan andra delar bland annat med höga naturvärden, planerades att lämnas. 

Då Sveaskog tidigare felaktigt anmält områdena i sin helhet som hänsyn avslog Skogsstyrelsen hela den avverkningsanmälan som inlämnades cirka tio år senare, 2010. Det var en anmälan som ännu inte preciserat vad som planerades lämnas som hänsyn. 2015 avslog Kammarrätten överklagan, varför Sveaskog låtit beståndet stå. 

Sveaskog har som en konsekvens skärpt sina rutiner så att en avverkningsanmälan tydligt anger vad som planeras avverkas och vad som ska lämnas för hänsyn.

Sveaskog vill också påpeka att bolaget håller möjligheten att få ett myndighetsbeslut prövat som angeläget.  Att SVT Vetenskap på detta sätt använder ett tillfälle då Sveaskog önskat få sin sak prövad, under perioden 2010 till 2015, på ett misstänkliggörande sätt är beklagligt.

Läs mer:

Kommentar om påstådda avverkningar av ung skog

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se  

Media