Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Framtiden behöver en bra skog

Jordens klimat blir allt varmare – en utveckling som kommer fortsätta. För att förbereda skogen för högre temperaturer, fler stormar och mer nederbörd behöver den bli motståndskraftigare. Sveaskog kommer under de kommande åren aktivt jobba med att höja den ekologiska kvaliteten på hela sitt skogsinnehav. Det arbetet börjar nu.

Skogen är en ovärderlig resurs som ger oss näst intill oändlig nytta. Skogsråvaran omvandlas till så olika saker som möbler, pappersförpackningar, textilier, hus och värme. Den spelar en central roll när samhället ska fasa ut och ersätta fossila råvaror. Det är därför inte en överdrift att säga att skogsråvaran är omistlig för samhället. I den processen har Sveaskog den viktiga uppgiften att förse samhället med skogsråvara.

Men skogen gör nytta på fler sätt. De växande träden binder koldioxid ur luft och gammal skog fungerar som kollager för all den koldioxid som bundits in i träd och mark. Kort sagt är skogen viktig för klimatet. För att långsiktigt säkra alla de nyttor skogen ger behöver motståndskraften, skogens resiliens, öka och skogen rustas för ett varmare klimat – där mer nederbörd, fler stormar och torrare somrar är att vänta.

 

 

Sveaskog jobbar redan i dag för att öka andelen lövträd, undviker plantera gran på torra tallmarker, strävar efter att öka variationen i fråga om ålder och tillgången på död ved i produktionsskogen. Allt för att ge förutsättningar för en god biodiversitet och öka den ekologiska kvaliteten i hela skogslandskapet.

Nu är det dags att höja tempot i arbetet med att klimatanpassa skogsmarken och nå målen om en ökad biologisk mångfald. För att göra det har Sveaskog som ambition att öka funktionaliteten och den ekologiska kvaliteten i hela skogslandskapet ytterligare. Det arbetet börjar nu.

Samhället behöver skogsråvara och man ska kunna känna sig trygg med att Sveaskog bedriver ett långsiktigt hållbart skogsbruk med hänsyn till en biologisk mångfald.

 

Fakta

  • Sedan 2012 infaller den 21 mars varje år FN:s internationella skogsdag (International day of forests). En dag som med olika teman vill rikta uppmärksamheten mot frågor om skogens roll och betydelse ur ett globalt perspektiv.
  • Årets tema är restaurering och lyfter skogens roll för biologisk mångfald, för framtidens försörjning, men också skogens betydelse för att dämpa effekten av klimatförändringarna och hur skogen ska anpassas för att klara ett förändrat klimat. I det perspektivet blir betydelsen av ett framtidsinriktat Sveaskog tydligt.