Sveaskog tidigt ute med digital leveransavisering

Att enkelt kunna meddela i förväg vilka virkeslass som är på väg från skogen till industrin blir allt viktigare i takt med branschens ambition att automatisera virkesmätningen. Sveaskog har i samarbete med Tieto, som en av de första aktörerna, nu rullat ut digital leveransavisering av sina virkesleveranser över hela landet.

Leveransavisering möjliggör förutom en automatiserad virkesmätning, även effektivare användning av virkesbilarna genom minskade kötider vid industrimottagningen och mer detaljerad information om virket från skogen. Det innebär också en stor förbättring för virkestransportörerna.

- Med den nya funktionaliteten för leveransavisering binder vi ihop den digitala kedjan för transportörerna. Skillnaden är att registreringar som tidigare gjorts vid inmätningen, nu görs redan i förväg. Det skapar en lugnare och mer effektiv situation vid leverans, vilket gett positiv respons från åkarna, berättar Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog.

Mattias Vikberg, chaufför åt Sveaskog på Eklunds Åkeri, har varit delaktig i projektet.

- Det är rätt vanligt att det knorras när det ska till ytterligare digital utveckling i transportkedjan. Men nu är det ingen som vill gå tillbaka. Aviseringen fungerar överlag väldigt smidigt, allra bäst är det med delade lass som brukar vara besvärligt att administrera i mätkuren, säger Mattias.

De nya funktionerna har byggts på sin naturliga plats i Sveaskogs verksamhetssystem Prolog, där virkestransportörer sedan tidigare rapporterar lastning och lossning. I det nya verktyget är det enkelt för transportören att ange sortiment, volym, placering på lasset och när bilen förväntas vara framme vid mottagningsplatsen.

- En stor fördel för oss har varit att arbetssättet med rapportering är väletablerat i vårt system, därför kunde vi lägga krutet på att få till en smidig och enkel teknisk lösning, fortsätter Anders Järlesjö.

Tietos projektledare Mikael Zachrisson lyfter fram det nära samarbetet med Sveaskog som en viktig framgångsfaktor.

- Vi har kunnat jobba tätt ihop med användare inom Sveaskog under hela resan. Det har gjort verktyget både vasst och enkelt.

Kontaktpersoner:

Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog, tel: 019-19 50 42
Mikael Zachrisson, projektledare Tieto, tel: 070-608 51 41

Om Prolog

Prolog är Sveaskogs system för att hålla koll på skogslager, väglager, industrilager och terminallager. Det finns även möjlighet att ange kvalitet för biobränslesortiment. Skördare, skotare, transportörer och övriga som hanterar eller förädlar volymer rapporterar online. Prolog är också där de hämtar ut sina arbets- och transportordrar samt slutrapporterar objekten.

Om Tieto

Tieto Forest är en del av Tieto, ett ledande IT-företag i Norden med 14000 anställda. Tieto Forest består av 70 konsulter inom verksamhet och IT som levererar produkter och tjänster för skogsföretag.

Om Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Företaget äger 14 procent av Sveriges skogar och har cirka 850 medarbetare verksamma runt om i landet. Sveaskog säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.