Vassare maskiner för bättre miljö

Dagens maskiner som används i skogen blir allt mer tillförlitliga. Men bra kan bli bättre. Skogsbranschen tar nu stora kliv för att åstadkomma såväl ökad produktivitet som bättre förarmiljö och skonsammare skogsbruk.

I de maskiner som används för avverkning, framkörning och markberedning i skogen används datorer i alla moment. Dessutom gör bättre styrsystem och mekanik arbetet skonsamt och effektivt, med en stadigt ökande produktivitet.

Men människan måste också hinna med. För att på lite drygt en halv minut avverka ett enda träd krävs 24 funktioner och tolv beslut. Multiplicerat med 800 gånger för varje skift. Då kan det hända att koncentrationen sviktar. Kan då antalet repetitiva moment göras enklare minskar också den mentala belastningen på föraren. 

Automatisering minskar manuella moment

Ett exempel är att med hjälp av så kallad kranspetsstyrning automatisera delar av maskinens kranarbete. Datorer och sensorer i kranen räknar ut och utför själv komplicerade rörelser, vilket ger färre knapptryckningar, ökar precisionen och utmynnar i lugnare körning med mindre påfrestningar på kroppen.

– Flertalet av Sveaskogs skotare är numera utrustade med kranspetsstyrning, konstaterar Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

Hon berättar att automatiseringen inneburit att flera manuella moment har försvunnit, med bättre komfort och ergonomi, nöjda maskinförare och ökad kapacitet som resultat. Förhoppningen är även att en bättre operatörsmiljö ska bredda rekryteringen av maskinförare till skogen.

Bättre arbetsmiljö och skonsammare skogsbruk

Med inspiration från transportsektorn och gruvindustrin går nu Sveaskog tillsammans med det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och flera andra aktörer inom skogsnäringen vidare med projekt som syftar till att ytterligare förbättra arbetsmiljön och bidra till mer produktiva maskiner och ett skonsammare skogsbruk.

Ett projekt heter Auto2 och fokuserar på att skapa förutsättningar för självgående skotare som själva planerar sin körning i terrängen, samt till en förbättrad säkerhet runt maskinen.

– När tekniken mognat ytterligare finns potential för effektivare maskiner utan hytt som kan lasta mer och fjärrstyras på distans, menar Olle Gelin på Skogforsk. 

Självgående markberedare

På kort sikt tror Linnéa Carlsson på Sveaskog att efterfrågan på en självgående markberedare är störst. Där är förarmiljön som mest påfrestande, med besvärlig terräng och mycket vibrationer. Dessutom saknas träd att ta hänsyn till, vilket avsevärt kan förenkla den tekniska lösningen.

Ett annat projekt där Sveaskog ingår är Centipede. Det betyder tusenfoting och syftar på en ny generation skogsmaskiner som kan ge ett jämnare virkesflöde sett över hela året. Lägre marktryck ger mindre markskador och bättre förarkomfort.

– Ett varmare klimat ger kortare perioder med tjälad mark. Då behövs en maskin som är skonsam mot underlaget, säger Linnéa Carlsson.

Auto2

  • Automation för autonom terrängmobilitet (Auto2) finansieras av Vinnova och skogsbranschen i samarbete med flera universitet och företag.
  • Visionen är att genom ökad automation utveckla användningen av skogsråvara som alternativ till fossila material.
  • Projektet beräknas kosta 20 miljoner kronor och är i tre delar: autonom terrängkörning, säkerhetssystem runt maskinen och fjärrstyrning av skogsmaskiner.