• Välkommen in

    Ekopark Färna - aspgranskogens landskap

Ekopark Färna

I Ekopark Färna kan du vandra genom trolska, blockrika granskogar eller paddla längs ett glittrande vattensystem. Områdets största naturvärde är de många asparna, från ungträd till flerhundraåriga jättar. De har överlevt här tack vare återkommande bränder, översvämningar och stora temperaturväxlingar i blockmarkerna. 

Varsamt naturvårdsarbete

Tack vare ett långsiktigt och varsamt arbete med naturvård i Ekopark Färna hittar du alla kända arter av hackspett i ekoparken, utom den vitryggade. Men vi är övertygade om att den också är på väg. När vi började vårt arbete var bara en fjärdedel av skogen lövträd, idag är det vartannat träd. Lövskog är nödvändig för att skapa mångfald och rikedom av lavar, blommor och svamp. Och sen kommer så klart insekter som bland annat fåglar älskar. 

Lövrikt landskap

Aspen är en mästare på att klara den här sortens störningar och blir därför inte utkonkurrerad av gran. I det lövrika landskapet frodas en mängd vackra och hotade arter. För deras skull arbetar Sveaskog intensivt med att bevara aspgranskogar och öppna kulturmarker.

De stora och ibland hundraåriga asparna har en grov bark som passar många olika lavar. De ovanliga gelélavarna har kanske en av landets bästa växtplatser i Färna. De gamla lövträden gör att även andra sällsynta arter trivs här, så som aspfjäril och veckticka.

Rikt djurliv

På flera håll bygger bävrar sina dammar och lämnar efter sig döda träd som gör att till exempel hackspettar trivs i skogen. I ekoparken finns även en stam av lodjur, och björn och varg ses passera regelbundet. Stora områden i ekoparken är flacka myrmarker och sumpskogar med porlande skogsbäckar och ett rikt fågelliv.

Här finns även spår efter människan. Både järn- och kopparmalm har brutits i omgivningarna och det finns ett flertal ruiner efter hyttor och rester från kolmilor.


 

Hitta hit

OBS! Vi kan inte garantera att informationen i kartan är 100% korrekt och att alla utpekade punkter stämmer exakt med verkligheten.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.