Ekopark Färna - aspgranskogens landskap

I Ekopark Färna kan du vandra genom trolska, blockrika granskogar eller paddla längs ett glittrande vattensystem. Områdets största naturvärde är de många asparna, från ungträd till flerhundraåriga jättar. De har överlevt här tack vare återkommande bränder, översvämningar och stora temperaturväxlingar i blockmarkerna. 

Varsamt naturvårdsarbete

Tack vare ett långsiktigt och varsamt arbete med naturvård i Ekopark Färna hittar du alla kända arter av hackspett i ekoparken, utom den vitryggade. Men vi är övertygade om att den också är på väg. När vi började vårt arbete var bara en fjärdedel av skogen lövträd, idag är det vartannat träd. Lövskog är nödvändig för att skapa mångfald och rikedom av lavar, blommor och svamp. Och sen kommer så klart insekter som bland annat fåglar älskar. 

Lövrikt landskap

Aspen är en mästare på att klara den här sortens störningar och blir därför inte utkonkurrerad av gran. I det lövrika landskapet frodas en mängd vackra och hotade arter. För deras skull arbetar Sveaskog intensivt med att bevara aspgranskogar och öppna kulturmarker.

De stora och ibland hundraåriga asparna har en grov bark som passar många olika lavar. De ovanliga gelélavarna har kanske en av landets bästa växtplatser i Färna. De gamla lövträden gör att även andra sällsynta arter trivs här, så som aspfjäril och veckticka.

Rikt djurliv

På flera håll bygger bävrar sina dammar och lämnar efter sig döda träd som gör att till exempel hackspettar trivs i skogen. I ekoparken finns även en stam av lodjur, och björn och varg ses passera regelbundet. Stora områden i ekoparken är flacka myrmarker och sumpskogar med porlande skogsbäckar och ett rikt fågelliv.

Här finns även spår efter människan. Både järn- och kopparmalm har brutits i omgivningarna och det finns ett flertal ruiner efter hyttor och rester från kolmilor.

Snabba fakta

Invigd
2005
Storlek
4 004 hektar
Läge
Cirka 2 mil öster om Skinnskatteberg i Västmanland.
Missa inte
Kampkällan, Flena hage och Trollberget.
Tips på aktiviteter
Paddla, plocka bär och fiska.
Intressanta arter
Aspgelélav, kalendabersvamp, aspfjäril.

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter

Ladda ner broschyrER