Kulturhistoria

Ekopark Färna har en lång kulturhistoria och här finns gott om spår av gamla tiders bergsbruk. 

Skogen, vattensystemen och våtmarkerna har varit en förutsättning för människors liv och leverne i många generationer. Både järn- och kopparmalm har brutits i omgivningarna och i ekoparken finns spår från flera ruiner efter hyttor och hundratals rester från kolmilor. Regelbundna uttag av kolved har gynnat ljuskrävande lövträd och skapat en skogsmiljö som är typisk för Bergslagen.