Se och göra

Välkommen till trolska naturskogar, mäktiga myrvidder, jättelika stenblock och blockgrottor formade av istiden.

Sevärdheter

  1. Tarmansbogölen är ett område med grova aspar och gammal sälg. Här bygger bävrar sina dammar. Alla fällda träd som de lämnar efter sig gör att olika hackspettar trivs särskilt i denna skog. 

  2. Kampkällan mitt i ekoparken har fått sitt namn från att hästarna drack sig otörstiga här. Än idag är det gott att smaka på det kalla vattnet. Källan är hem för många olika vatteninsekter, bland annat en ovanlig bäckslända. 

  3. Stora Flyten i östra delen av Färna är en stor mosaik av skog och myrmark med ett rikt fågelliv. Med lite tur går det att se arter som grönbena och nattskärra. Även fiskgjuse och olika ugglor häckar här. 

  4. Flena Hage med sina gamla aspar är en vacker rastplats. Här har betande djur hållit undan granen och gett lövträden utrymme på ett sätt som är typiskt för ekoparken. Passa på att njuta av utsikten över Flenasjön som är populär för fiske och paddling. 

  5. Gillbo är en gammal betesmark där en ny generation lövträd får fäste. Här ligger gamla döda aspar som passar den bulligt vita koralltaggsvampen. På sommaren flyger den stora aspfjärilen över skogsängen på sina mörka vingar med vita band. 

  6. Trollberget är ett område med äldre granskog. Hänglavarna i träden gör att miljön känns som hämtad ur en gammal saga. Enligt folktron bodde trollen under de många mossklädda stenblocken i skogen. 

  7. Färna Herrgård ligger vackert beläget utanför ekoparken. Byggnaden från 1776 drivs idag som hotell och konferensanläggning. Ekoparkens skogar gav ved och kol till det forna bruket och tillverkningen av stångjärn som blev till spik, ankare, och takplåt. 

Paddla

Det finns gott om kanotleder i Ekopark Färna. Du kan till exempel börja vid Färna Herrgård och paddla längs en markerad led.

Jakt och fiske

Jakten inom Ekopark Färna arrenderas av lokala jaktlag. I Ekopark Färna finns även gott om fiskevatten. 

För mer information

För sevärdheter utanför ekoparken, besök gärna Järnruttens hemsida.