Ekopark Galhammar - kalkbarrskogarnas ekopark

Ekopark Galhammar ligger strax väster om Svenstavik i Jämtland, i Storsjöbygdens kalkrika kambrosilurområde. Kalkrikedomen har givit skogarna en mångfald av ovanliga arter.

I ekoparken ryms snudd på alla svenska skogstyper, från gammal granskog till lövrika bäckraviner. Den är ett älskat friluftsområde och har spår av bosättningar sedan medeltiden.

Hälften av ekoparken ingår i Jämtlands kalkområde och där finns så kallad örtrik kalkbarrskog, en mycket artrik och ovanlig miljö som vi i Sverige har ett särskilt ansvar för internationellt. Det är till exempel här du hittar den mytomspunna orkidén skogsfru.

Rika lövskogar

En stor andel äldre lövträd gör också ekoparken mycket speciell. Över hela Sverige har lövskogarna minskat drastiskt och en mängd djur och växter med dem. I Ekopark Galhammar finns fortfarande en hög andel lövrik skog och lövnaturskogar. Här blir stigarna ljusa att vandra och om vårarna hörs en rik fågelkör ur aspkronorna.

Lärande skogar

I ekoparken finns nästan alla nordsvenska skogstyper representerade. Detta har gjort att många skogsutbildningar hålls i området, både för Sveaskogs personal, scouter, skolor och andra.

Medeltida boplatser

Människor har rört sig i området under lång tid och lämnat efter sig en stor mängd fornlämningar. Bland annat finns rester av ödesbölen, bosättningar som har stått övergivna ända sedan 1300-talet.

Vackert friluftsområde

Områdets skönhet och närheten till Svenstavik gör det till ett mycket populärt friluftsområde för vandring, ridning, fiske, jakt, skidåkning, skoteråkning och mycket annat. Ekopark Galhammar är också ett populärt område för att plocka bär och svamp. 

Snabba fakta

Invigd
2008
Storlek
1 612 hektar
Läge
Strax väster om Svenstavik i Jämtland.
Missa inte
Ödesbölen från medeltiden och Brudstenen.
Tips på aktiviteter
Vandring, orientering, fiske.
Intressanta arter
Skogsfru, höstlåsbräken och rosenticka.

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter