Kulturhistoria

Människan har nyttjat Håckrens vildmark på olika sätt. I området kan man både hitta fångstgropar som berättar om gamla jaktmetoder och se en gammal fäbodvall – Aumvallen. Dessutom finns rester av en gammal huggarkoja som visar att människor brukat skogen under lång tid.

Älggropar

Fångstgropar finns på två platser utmed Störtbäcken. Groparna, som främst använts för att fånga älg, var ursprungligen två meter djupa med nästan lodräta väggar och hade ibland spetsade träpålar på botten. Användningen av fångst- eller älggropar förbjöds 1864.

Björnstenen

Vid rastplats/vindskydd vid vägen som löper längs ekoparkens norra del står en minnessten, den sk Björnstenen med en text som lyder: Dödmansudden I strid med en homnbjörn föllo hör den 22/2 1691 bonden Nils Persson och dragonen Anders Slaghök båda från Hålland.

Aumvallen

Aumvallen är namnet på en gammal fäbodvall i Ekopark Håckren. Hit tog bönderna från Hålland förr tog sina kor på sommarbete. Fäboddriften upphörde i slutet av 1800-talet. Den gamla timrade stugan används i dag av parkens jaktgäster.