• Välkommen in

    Ekopark Håckren - fjällnära vildmark.

  • Välkommen in

    Ekopark Håckren - fjällnära vildmark.

Ekopark Håckren

Fem mil väster om Östersund öppnar sig Ekopark Håckrens vildmark. Här är skogen mycket gammal. Områdets äldsta tall är imponerande 450 år och de vindpinade granarna vid Hottögsfjällets fot är över 180 år. Porlande bäckar och trolska tjärnar sätter också sin prägel på landskapet.

Här svävar kungsörnen över vilda fjäll och trolska gammelskogar. Ofta bryts tystnaden bara av vinden eller porlandet från en bäck. Fram till fjällets fot når en mosaik av myrar och skäggiga granskogar.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt i Håckren. Tjädern har sina spelplatser i den gamla tallskogen och har blivit en symbol för ekoparken. Du har också goda chanser att få se kungsörn, älg och kanske björn. Markerna är goda för både jakt och bärplockning.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.