Se och göra

För naturälskaren och äventyraren erbjuder Ekopark Jovan stora vildmarksområden och hisnande utsikter. Även för fiskaren, jägaren och bärplockaren finns mycket att hämta. 

Spår av is och tjäder

I delar av ekoparken kan du vandra långt utan att se några spår av civilisationen. Däremot finns gott om spår av istiden. En stig genom trolsk granskog leder fram till jätteblocket ”Storsten” som lämnats av isen. Mer färska spår finns att upptäcka efter tjädrar kring gamla betade tallar där de har sin nattkvist.

Sevärdheter

  1. Järnockrakällan. Längs en vacker bäck leder en markerad stig dig fram till en järnockrakälla som färgar vattnet rostbrunt. Stigen löper fram genom en mosaik av fina tallskogar och öppna myrar. Järnockra är en rostfärgad fällning och bildas när järnhaltigt vatten kommer upp till ytan, i exempelvis källor. Järnockra kan även ge mark och växter en rödaktig ton. 

  2. Mejvanbäcken ringlar sig fram genom en urskogsliknande natur och bjuder på ett bra fiske av harr och öring. Här kan du också få se bävrar och deras dammar. 

  3. Jovanberget erbjuder en milsvid utsikt över landskapet. 

  4. Bubergets naturreservat är ett av länets största urskogsartade områden nedanför fjällskogen. Här finns en gles blandskog med partier av björk och gran, gott om döda träd och stora myrområden. I skogarna kan man se spår från flera bränder. Reservatet ingår i EU:s ekologiska näverk, Natura 2000, över de mest skyddsvärda områdena i Europa. 

  5. Jovanbäcken slingrar sig fram genom den gamla tallnaturskogen. Förr användes bäcken för flottning av timmer och spår från denna tid finns här kvar i form av mycket fina stenkistor. Här finns även ekoparksbänken av sten uppsatt som minne av ekoparkens invigning. 

  6. Storsten. Istidsstenen, i folkmun kallad Storsten, är en rest från inlandsisens avsmältning. Stenen var förr ett bra riktmärke för de som vandrade mellan byarna och platsen var ett lämpligt ställe att ta en rast på under färden. Den markerade stigen som leder fram till stenen går genom trolska urskogslika granskogar. 

  7. Älvarynke är ett dramatiskt landskap format av inlandsisens avsmältning. Här kan du vandra i en spännande barrskog där avlånga åsar varvas med djupa svackor.

Ekoparksbänken

Vandring

Ekoparken har några mindre stigar, och skogsbilvägar gör området lättillgängligt. Att vandra längs Mejvanbäcken eller Jovanbäcken är en glittrande och forsande upplevelse. Här kan du se lämningar från flottartiden och med lite tur få en skymt av bävrar vid deras dammar i Mejvanbäcken.

Fiske

I Ekopark Jovan finns gott om fiskevatten.
Här hittar du mer information om hur du köper fiskekort.

Bär och svamp

Barrskogarna är rika på blåbär, lingon och svamp, och på myrarna glimmar mängder av hjortron i augusti.

Ladda ner broschyrER