Ekopark Jovan - tjäderns och gammelskogens ekopark

I Västerbottens inland, fem mil sydost om Storuman, breder Ekopark Jovans branta berg och djupa skogar ut sig. På bergens toppar växer granarna glest, med vridna vindpinade kronor. Härifrån har du utsikt över en vildmark av gammelskog och myrmarker, där björnen har sitt ide och tjädern sin spelplats. 

Skogarna är lövrika och varierande med utrymme för många av de arter som har blivit ovanliga i dagens skogslandskap. De har också plats för långa strövtåg, fiske och bärplockning. För den nyfikne besökaren finns spår av både flottning, istid, bränder och rovdjurstassar.

Omväxlande natur

Här finns brandpräglad tallskog, senvuxen granskog på höga höjder, hänglavsrika sumpskogar, myrmark med öar av gammeltall och lövskog längs bäckar och tjärnar. Den omväxlande naturen och skogens höga ålder ger livsrum för många djur och växter. Dofttickan sprider sin anisdoft från gamla sälgar, den lysande gula varglaven växer på myrtallar och i hänglavsrika granar har lavskrikan sitt bo. Och från de branta bergssidorna seglar kungsörnen ut på breda vingar.

Fridfullt vildmarksliv

Du är välkommen hit för att njuta av stillheten bland hänglavsklädda granar, det porlande livet i bäckarna och de långa barrskogshorisonterna. Här finns många mil att vandra och utforska. Den som är uppmärksam kan hitta spår efter både istid, timmerflottning, fångstgropar, skogsbränder och av tjädern som nyss lämnade sin tall.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.