Kulturhistoria

Den skogssamiska kulturen har vuxit fram och etablerats i dessa trakter sedan långt tillbaka. Ett flertal fornlämningar som visten, härdar (eldstäder) och en samisk offerplats (seitar) vittnar om det. 

Vid offerplatsen, som ligger i dalgången mellan Ledvattsfjällets två toppar, finns offerstenen Gaikagerke eller ekostenen som den också kallas. Stenen bör du närma dig med respekt för den sägs stå på en plats där avståndet mellan andarna och människorna är mindre. I området finns även lämningar i form av tjärdalar, dammvallar och en gammal kvarn vid Hötjärnbäcken.