Kulturhistoria

Människor har rört sig i Ombergs skogar under tusentals år och lämnat många spännande spår efter sig. 

Orolig folkvandringstid

Redan på stenåldern användes berget för odling och under den oroliga folkvandringstiden, omkring 400-500 e. Kr, byggdes de tre fornborgarna. Hjässaborgen i söder var störst med 450 meter lång och 1,5 meter hög mur. Borggården är den bäst bevarade och ligger cirka två kilometer norr om Hjässatorget. Drottning Ommas borg var den minsta och låg på bergets nordvästspets.

Klosterepoken

På 1100-talet blev Ombergstrakten ett centrum för den sverkerska kungaätten. Vid ungefär samma tid valdes en östgötsk storman, Sverker, till kung i Sverige. Under hans tid grundades Alvastra kloster. Klostret förstördes år 1527 när Gustav Vasa drog in kyrkans egendom till staten.

Alvastra klosterruin.

Kunglig jaktpark

Under 1600- och 1700-talen var Omberg en av Sveriges största djurgårdar, det vill säga kungens privata jaktmark. Den inhägnades av en 16 kilometer lång och flera meter hög gärdesgård. Det var en betungande tid för traktens bönder, som var tvungna att underhålla gärdesgården och stå vakt så att inte lo och varg tog sig in. Eftersom stor fattigdom rådde var det frestande att tjuvjaga inom djurgården, men straffet var hårt om man åkte fast – spö, fängelse eller straffarbete vid någon av kronans fästningar. År 1805 avvecklades djurgården. De flesta av hjortarna skickades till Stockholms djurgård och Omberg blev kronopark.

Statlig skogsskola

Våren 1859 inrättades en statlig skogsskola på Omberg i Höje, och samtidigt startade ett ordnat skogsbruk. Under skogsskoleepoken planterades en rad exotiska trädslag som silvergran och lärk för att vidga elevernas kunskap om främmande trädslag. Skogsskolan upphörde 1935. Traditionellt skogsbruk bedrevs på Omberg fram till 2003 då ekoparken invigdes. Du kan uppleva de många trädslagen från skogsskoleepoken längs stigen som utgår från Hjässatorget

Visste du att...

  • Alvastra kloster grundades av franska cisterciensermunkar 1143. Det var även här som den heliga Birgitta fick några av sina viktigaste uppenbarelser.
  • Hjässan och Hjässaborgen är ett av ekoparkens populäraste besöksmål. Hjässan, bergets högsta punkt, erbjuder magnifik utsikt i alla riktningar.