Se och göra

På Omberg kan du uppleva vacker natur och kulturhistoria på många olika sätt. Utbudet av aktiviteter är stort och det finns mycket att göra och se under hela året. Tidig vår blir berget nästan blått av blåsippor, under försommaren ståtar de praktfulla orkidéerna och om hösten lockar bär och svamp.

Vandra

Ekopark Omberg erbjuder ett rikt friluftsliv med många sorters vandringsleder. På Omberg finns vandringsleder för alla. Här finns alltifrån en 0,7 km lång bokskogsstig, som är anpassad för synskadade och tillgänglig med rullstol, barnvagn eller rullator, till en 27 kilometers vandringsled som sträcker sig runt hela berget och är en del av Östgötaleden. 

Vandringsled

De flesta lederna utgår från Ombergs ekoparkscentrum i Stocklycke. Se broschyr över Ombergs vandringsleder här

Var försiktig

Var rädd om dig när du vandrar på lederna. Vissa partier på sträckan mellan Stocklycke Hamn och Ellen Keys Strand utgörs av naturstigar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn.

Sevärdheter

 1. Bokskogens naturreservat är en vacker bok- och ädellövnaturskog i sluttningen ner mot Vättern. På Omberg har boken sin nordligaste utbredning i östra Skandinavien. I Bokskogens naturreservat finns bergets äldsta och grövsta bokar.

 2. Stocklycke äng är en slåtteräng med fantastisk blomsterprakt och med många orkidéer i de fuktigare partierna. Ängen sköts i dag på traditionellt vis med lieslåtter sent i juli. Här går det att hitta upp till 40 arter per kvadratmeter, exempelvis solvända, jungfrulin och smörblomma.

 3. Stocklycke hamn hade stor betydelse för skogsbruket fram till 1950-talet. Här skeppades virke från avverkningarna på berget ut för vidare transport med båt till industrier kring Vättern. Strax söder om hamnen finns en besöksvänlig grotta i vattenbrynet.
  stocklycke-hamn-martin-ewertson_size_2560 (1).jpgStocklycke hamn.

 4. Rödgavels grotta är den största av 15 grottor längs branterna mot Vättern. Genom taket i Rödgavels grotta sipprar vattnet ner i sjön. Enligt sägnerna om Omberg är det drottning Omma som sörjer en förolyckad friare. Kalla vintrar fryser drottning Ommas tårfloder till långa istappar inne i grottan. Isstoderna tar gestalt efter de vättar, troll – och även medeltida munkar – som genom tiderna sökt skydd i grottan. Grottan sträcker sig 21 meter in i berget, med en takhöjd på 12 meter. Du kan endast besöka den från båt.

 5. Mörkahålkärrets naturreservat har ett orkidérikt kalkkärr en kilometer öster om Stocklycke. Här finns en rik flora av kalkanpassade växtarter. Orkidéer som flugblomster och skogsnycklar drar till sig mest uppmärksamhet, men här finns också många intressanta halvgräs, exempelvis axag. Omkring kärret finns en lövsumpskog med inslag av en del mycket grova granar.

 6. Hjässan och Hjässaborgen är ett av ekoparkens populäraste besöksmål. Hjässan, bergets högsta punkt, erbjuder magnifik utsikt i alla riktningar. Runt Hjässan finns lämningar efter Hjässaborgen, den största av Ombergs tre fornborgar, som en gång ståtade med en 450 meter lång och 1,5 meter hög mur. De naturligt branta stupen kring Hjässaborgen gav också ett mycket bra skydd mot fiender. 
  hjässan.jpgUtsikten från Hjässan är storslagen.

 7. Oxbåset är en sevärd bergsbrant som stupar nästan lodrätt ner i Vättern. Var försiktig,  gå inte för nära kanten! Kalkutfällningar skapar ett mosaikartat mönster i branten. Det lär vara här som tjuvaktiga västgötar gick i land om natten för att stjäla boskap på Omberg. Djuren togs ned för branten, slaktades och fraktades bort med båt före gryningen.

 8. Storpissans naturreservat är en rik grannaturskog med gamla, grova träd. Skogen har många lågor och stubbar i olika stadier av nedbrytning, vilket gynnar en lång rad insekter, lavar och fåglar. Här finns även en säregen bäck med kalkavlagringar, som fascinerade redan Carl von Linné vid hans besök på Omberg 1741.
  StorpissanStorpissan mynnar i Vätterns branter.

 9. Ombergs jätteekar finns i ett 16 hektar stort område norr om Storpissans naturreservat. Genom frihuggning och betesdjur återskapas här ett beteslandskap likt det som fanns för mer än 150 år sedan. I området påträffas många ovanliga vedinsekter, bland andra den sällsynta läderbaggen.
  BetesdjurBetande kor hjälper till att hålla landskapet öppet.

 10. Västra väggar erbjuder en fantastisk utsikt över Vättern. Det gynnsamma lokalklimatet med milda höstar och vintrar gör att många värmekrävande arter frodas här, exempelvis idegran och murgröna.
  Marberget o Västra väggar Louise Åkerstedt.jpgBåde Marberget och Västra Väggar bjuder på strålande utsikt över Vättern. Här från Marberget.

 11. Alvastra pålbyggnad är Sveriges enda kända pålbyggnad från yngre stenåldern och ett av landets äldsta fornminnen då den är daterad till cirka 3 100 f. Kr. I dag finns ingenting kvar ovan jord, men informationsskyltar beskriver anläggningen. 

 12. Alvastra kloster grundades av franska cisterciensermunkar 1143. I och med reformationen under 1500-talet upplöstes klostret när Gustav Vasa drog in kyrkans egendom till staten. Byggstenar transporterades bort och användes till bland annat Vadstena slott och Per Brahes byggen vid Vättern. Alvastra kloster blev en ruin.
  Alvastra klosterruinAlvastra klosterruin.

 13. Ellen Keys villa Strand ligger inbjudande vid Vättern, omgiven av bokskog, alldeles vid foten av berget. Här bodde författarinnan Ellen Key (1849-1926) under senare delen av sitt liv och huset blev en samlingsplats för den tidens kända konstnärer och författare. Guidade visningar arrangeras hela året. Se även www.ellenkey.se
  StrandEllen Keys villa Strand

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.