Kulturhistoria

Sannolikt har folk vistats och brukat markerna kring Ekopark Skatan sedan 1500-talet. Flera fornlämningar finns, som omfångsrika fångstgropssystem, kolbottnar och olika trädmärkningar (så kallade bleckor). 

Kring 1800-talet ökade skogens värde kraftigt och för att försäkra sig om arbetskraft arrenderade staten ut kronotorp. Kronotorparen fick bostaden i utbyte mot att denne arbetade i skogen.

I Skatan uppfördes flera sådana kronotorp, exempelvis Västervik och Åmliden, där än i dag husen står kvar. På andra ställen som vid Forslings- och Berglunda kronotorp, finns bara husgrunder, härdar och kolninganläggningar kvar till minne av deras slitfyllda skogsarbete.