Ekopark Skatan - tallens och åsvandrarens ekopark

I Västerbotten nära Vindeln vid Åmsele ligger Ekopark Skatan. Här vandrar du längs vackra lavbeklädda tallhedar på mäktiga åsformationer som bildades för mer än 8000 år sedan, då inlandsisen började smälta.

Rullstensåsar, dödisgropar och kalottberg

Inlandsisen, som började smälta för 8000 år sedan, har format Skatans landskap. Det kuperade landskapet är lättillgängligt och har en spännande geologi.

Isälvsleden, en spektakulär vandringsled

Genom ekoparken slingrar sig den 60 km långa och populära vandringsleden Isälvsleden. Längs leden, där kan du gå eller cykla, finns många fina platser att rasta på.

Brända träd och skalbaggar

Skatans glesa tallskogar växer på ett sandrikt isälvssedimentunderlag. På de torra markerna har bränder ofta förekommit och synliga brandljud är vanliga. I de solbelysta tallskogarna trivs många ovanliga skalbaggar. Det är bland annat förekomsten av dessa som är en av anledningarna till att området blivit ekopark.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.