• Välkommen in 

    Ekopark Skatan - tallens och åsvandrarens ekopark.

Ekopark Skatan

I Västerbotten nära Vindeln vid Åmsele ligger Ekopark Skatan. Här i "tallens och åsvandrarens" ekopark vandrar du längs vackra lavbeklädda tallhedar på mäktiga åsformationer som bildades för mer än 8000 år sedan, då inlandsisen började smälta.

Rullstensåsar, dödisgropar och kalottberg

Inlandsisen, som började smälta för 8000 år sedan, har format Skatans landskap. Det kuperade landskapet är lättillgängligt och har en spännande geologi.

Isälvsleden, en spektakulär vandringsled

Genom ekoparken slingrar sig den 60 km långa och populära vandringsleden Isälvsleden. Längs leden, där kan du gå eller cykla, finns många fina platser att rasta på.

Brända träd och skalbaggar

Skatans glesa tallskogar växer på ett sandrikt isälvssedimentunderlag. På de torra markerna har bränder ofta förekommit och synliga brandljud är vanliga. I de solbelysta tallskogarna trivs många ovanliga skalbaggar. Det är bland annat förekomsten av dessa som är en av anledningarna till att området blivit ekopark.


Hitta hit

Snabba fakta

  • Invigd: 17 juni 2009.
  • Missa inte: Sundkammen, utsikten från brandbevakningstornet på Stor Skällberget och Valfrid Paulsson reservatet.
  • Tips på aktiviteter: Vandring och mountainbike längs Isälvsleden, fiske och paddling.
  • Typiska arter: Lingon, renlav och mindre märgborre.
  • Storlek: 7284 hektar.
  • Läge: I Västerbotten, cirka 3 mil nordväst om Vindeln.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Ladda ner broschyrER

Läs mer

Våra ekoparker