Kulturhistoria

Ekopark Tjadnes-Nimtek är uråldriga renbetesmarker.

Så långt tillbaka som någon kan veta har Tjadnes-Nimtek varit samiska marker. Från Tjadnesvare naturreservat går en stig genom det samiska sommarvistet Tjadnes. Byggnaderna är restaurerade och ger en bra bild av ett samiskt sommarviste kunde se ut, mitt i den väglösa gammelskogen. Här finns bland annat sex kåtor, två härbren, tre rengärdor och ett gethus.

Den som är uppmärksam kan hitta fler spår av gammalt samiskt brukande, som exempelvis barktäkter som är barklösa partier på gamla träd. Ekoparken är fortfarande renbetesland, så det är viktigt att visa hänsyn till det när du rör dig här.