Se och göra

Ekopark Tjadnes-Nimtek är en dröm för vildmarksvandraren. Här finns orörda skogar och vidsträckta myrar som glimmar av hjortron på hösten. Och fiskemöjligheterna är goda.

Sevärdheter

  1. Från berget Norrdöttern har du en storslagen utsikt över södra halvan av ekoparken, med mjuka skogklädda lågfjäll ända till horisonten.

  2. Ett skogssamiskt sommarviste har restaurerats i ekoparken. Under mycket lång tid användes det som boplats vid sommarens flyttningar av renhjorden. Här finns bland annat sex kåtor, två härbren, tre rengärdor och ett gethus. En stig från naturreservatet Tjadnes leder till vistet. 

  3. En stenbänk placeras i varje ekopark på en vacker plats. I Tjadnes-Nimtek står bänken vid stranden av Lomtjärn, där spretiga gammelgranar speglar sig runt hela sjön. 
  4. Lehatt är ett skogsområde som brann 1901, och är intressant för den som vill studera hur skog kan se ut när den får utvecklas fritt efter en brand. Den gamla granurskogen har bytts mot vildvuxen björkskog. 

  5. Nimteksjön är en fin fiskesjö som kantas av gammal tallskog. 

  6. Nimtekjokken rinner i mjuka svängar från Nimteksjön, genom urskogsartad skog och små myrar. Bäcken har aldrig flottningsrensats, och de många stenarna som ligger kvar skapar syrerika virvlar och skydd för fisk och andra vattendjur. 

  7. Tjadnesvare naturreservat är ett stort granurskogsområde med gles, långsamväxande skog och många sällsynta gammelskogsarter. 

  8. Döttrenåive naturreservat korsas av bäckraviner och en djup förkastningsspricka. Längs flera av bäckarna växer örtrik granskog.

Vandra långt i det vilda

Om du möter någon så är det antagligen en tjäder eller en lavskrika. För den som vill upptäcka gammelskogen på ett enkelt sätt finns kortare stigar i flera av naturreservaten som ingår i ekoparken.

Fiska i orörda vatten

Mellan bergen löper ett nät av jokkar, älvar, små tjärnar och stora sjöar. Vattensystemet är relativt orört och här kan du få se uttern fiska och leka. Om vintern åker många pimpelfiskare till Nimteksjön för att fånga harr och öring.

Plocka myrarnas guld

I ekoparken finns flera myrar som är sällsynt vidsträckta och orörda. I augusti glimmar de gula av hjortron.