Kulturhistoria

Redan för 6000 år sedan bodde människor i Vuollerim. De hade nära till havet, ett varmare klimat än dagens och gott om fisk och vilt. 

Överraskande fynd

När rester av fyra stora stenåldershyddor hittades här 1983 blev många förvånade – inga så gamla permanenta bostäder hade hittats så här långt norrut tidigare. Numera vet man att Norrbotten var befolkat så långt tillbaka som för 10 000 år sedan.

Se spåren

De tusentals fynd som har gjorts här har också bidragit till förståelsen för livet på stenåldern. Rester av boplatser och fångstgropar kan du besöka på Älvnäset, i ekoparkens sydöstra del.