Positiva tongångar i Mörrum efter årets laxfiskesäsong

Oktober är här och det innebär att laxfiskesäsongen vid Mörrums Kronolaxfiske är slut för i år. En tudelad känsla som rymmer både vemod över att ännu ett år gått men även härliga minnen och historier. 

Säsongen 2019 vid Mörrums Kronolaxfiske har skapat en positiv känsla inför framtiden. Fångsten nästan fördubblades jämfört med året innan.

I början av 2019 såg det dock lite oroligt ut. Vattenflödet i ån var blott 4 m3 i sekunden och först i mars var flödena någorlunda normala.

- Frågan är om det i framtiden finns något som kommer kunna bedömas som normalflöde? De senaste årens svängningar har varit extrema. Tillsammans med en viss dödlighet under hösten 2018 lämnade vårfisket mer att önska. Den milda vintern och dåliga flöden under hösten kan ha bidragit till att laxuppgången började tidigt, säger Ida-Maria Rigoll, fiskmästare och platschef vid Mörrums Kronolaxfiske.

Bästa blanklaxfisket på många år

Redan 21 april fångade en besökare en laxhona på 11,95 kg och som mätte 105 cm. Blanklaxfisket var därefter igång och bättre än på många år. Den största blanklaxen fångades av den 9 maj, en laxhane på 19,3 kilo och 118 centimeter och blev således årets största lax. Över 100 nystigna laxar fångades under perioden maj-juni med en snittvikt på 12 kilo. 44 av de som fångades återutsattes.

Sommaren innebar mycket besökare från när och fjärran.
- Det är glädjande att se att så många turister hitta hit, till fots, cykel, tåg och nu även i kanoter upp till Elleholm, via nya rutten ARK 56, som tar går genom hela Blekinges skärgård, säger Ida-Maria Rigoll och fortsätter:
- Vi har haft en fördubbling när det gäller kurser och guidningar under sommartid, vi har även börjat hyra ut cyklar och hoppas kunna utveckla andra outdoor-aktiviteter de kommande åren.

Under året har Kronolaxfisket renoverat delar av boendet och även byggt stugor på Åkroken. Där finns även förhoppningar om att kunna uppföra ett servicehus under 2020, avslöjar Ida-Maria Rigoll.

Miljöarbete i fokus

Årets återställningsarbete koncentrerade insatserna till Vittskövle-sträckan och resultatet blev bra, vilket innebar att sträckan blev väldigt populär under höstfisket.

- Vårt miljöarbete är ständigt i fokus där restaureringar har en framträdande roll, detta viktiga arbete kommer spela stor roll för bestånden och således också för framtiden, säger Ida-Maria Rigoll.

Under året utökades även satsningen på Ungdomsfiskets dag, från en dag till två: en på våren och en på hösten. Sammanlagt tog ett 70-tal barn och ungdomar chansen att fiska i Mörrumsån och hitta nya kompisar. Det populära arrangemanget återkommer under 2020.

Ser fram emot ett spännande 2020

Gynnsamt väder, snabb temperaturnedgång i vattnet gjorde sedan att höstfisket kom igång ordentligt i september.
- Att vi sedan fick extra vatten från Åsnen sista fiskeveckan blev grädden på moset och vi sålde slut på fiskekorten fredag–lördag sista helgen, säger Ida-Maria Rigoll.

2020 blir på många sätt ett spännande år, inte minst med tanke på rivningen av Marieberg i Svängsta, detta kommer vi informera löpande om under nästa år.

Några avslutande ord om årets säsong?
- Vi håller tummarna för att vi inte ska se någon utbredning av dödlighet under hösten, att vi istället inom några veckor ska få skåda lek på sina platser. Sen vill vi så klart tacka alla gäster, besökare och samarbetspartners och ser redan fram emot 2020, säger Ida-Maria Rigoll.

För mer information

Fakta säsongen 2019

  • Totalt fångades 870 fiskar (480 stycken 2018).
  • 90 procent av all fångst återutsattes.
  • Största fångsten: En laxhane på 19,3 kilo och 118 centimeter.
  • Snittvikt maj-juni:12 kilo