Karta avverkningsanmälningar

Här kan du ta del av Sveaskogs naturvärdesbedömda och avverkningsanmälda skogar. Det som visas i kartan är skogar med giltig avverkningsanmälan från 2017 eller senare. Du kan också se planerad hänsyn, samt klicka på avdelningen i kartan och se värden från naturvärdesbedömningen.

Så här fungerar kartan

I kartverktyget kan du zooma dig ner till det område du är intresserad av för att se om det där finns några avverkningsanmälningar från 1 januari 2017 och framåt. Dessa är markerade med en blå ytterkant som avgränsar avverkningen och är dessutom kompletterade med de hänsynsytor som avses att lämnas.

Genom att klicka i den avgränsade ytan visas en ruta som innehåller information från naturvärdesbedömningen som gjorts av skogen. 

Överst visas skogens målklass vilket antingen är PG (som står för Produktion med generell hänsyn) eller PF (Produktion med förstärkt hänsyn). Därefter följer trädslagsblandningen som anges för varje trädslag och anges i procent av antalet trädstammar. Även maxåldern för respektive trädslag visas, men observera att denna ålder gäller enstaka träd och inte utgör åldern på beståndet.

På samma sätt redovisas även antalet naturvärdesträd, torrträd (döda stående träd) och lågor (liggande döda träd) per hektar – för varje enskilt trädslag.