Ekoparksplaner

Alla Sveaskogs ekoparker har en skräddarsydd ekoparksplan/skötselplan. I planen anges mål för olika delområden samt vilka områden som är avsatta för naturvård och var vi bedriver skogsbruk. Skötselplanerna är fastlagda i ett formellt 50-årigt avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog.