Ekopark Böda

Ekopark Böda är ett unikt och inbjudande landskap på Ölands nordligaste spets. Här kan du vandra längs långa karga stränder med praktfulla orkidéer eller ta dig tillbaka till järnåldern bland Bödas välbevarade fornlämningar.

Ekopark Böda bjuder på alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängstallsskogar med en mångfald av orkidéer och frodiga lövlundar med jätteekar.

Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda - kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

Ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden

Under soliga sommardagar är buktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av de många sevärdheterna. Skogslandskapet är mycket värdefullt och varierande tack vare en lång kulturhistoria.

För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

Snabba fakta

Invigd
2006
Storlek
5 800 hektar
Läge
På Ölands nordligaste spets.
Missa inte
Skäftekärrs järnåldersby, Trollskogen och masteträden.
Tips på aktiviteter
Cykling, guidade turer och bad.
Intressanta arter
Vit skogslilja, nattskärra och murgröna.

Hitta hit

Zooma in i kartverktyget för att upptäcka ekoparkens alla sevärdheter. För närvarande har vi problem med kartfunktionen som gör att den tar lång tid att ladda på sidan. Vi beklagar detta.

Ekopark blir nationalpark?

Böda är en av fyra ekoparker som i Skogsutredningen, helt eller delvis, pekas ut som möjliga framtida nationalparker. Förslagen har nu formulerats i ett regeringsuppdrag. Ekoparkerna omfattas idag av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Sveaskog utför åtgärder som ökar naturvärdena och gagnar friluftslivet i ekoparken även under tiden att utredningen pågår. I förekommande fall behöver även skadad skog tas om hand. Alla planerade åtgärder föregås av samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter