Ekopark Böda

Ekopark Böda är ett unikt och inbjudande landskap på Ölands nordligaste spets. Här kan du vandra längs långa karga stränder med praktfulla orkidéer eller ta dig tillbaka till järnåldern bland Bödas välbevarade fornlämningar.

Ekopark Böda bjuder på alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängstallsskogar med en mångfald av orkidéer och frodiga lövlundar med jätteekar.

Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda - kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

Ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden

Under soliga sommardagar är buktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av de många sevärdheterna. Skogslandskapet är mycket värdefullt och varierande tack vare en lång kulturhistoria.

För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel kommer vi att skapa mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och lyfta fram fornlämningar och kulturminnen.

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2022-06-17