• Känn doften

  Känn doften av den vita skogsliljan och lukta vidare på de andra orkidéerna som frodas i ängstallskogarna.

Se och göra

Ekopark Böda erbjuder stora möjligheter till friluftsliv och historiska upptäcktsfärder. Ekoparken är precis lagom stor och varierande för att utforska till fots eller på cykel.

Skäftekärr

Gammal jägmästarbostad och skogsbruksskola, med ett vackert arboretum fullt av exotiska trädslag. Läs gärna mer om caféet och guidade turer på Skäftekärr hemsida.

Järnåldersbyn

I det återuppbyggda järnålderslandskapet kan du se hur forna ölänningar levde. Här finns ett uppbyggt långhus så som det kan ha sett ut för drygt 1 500 år sedan, med åkrar, ängsområden, fägator och offermosse. Det går bra att besöka järnålderslandskapet på egen hand. Långhuset är öppet för besök dagligen under högsäsong. Ansvarig är den ideella föreningen Fornverkstan.  Se event och guidade turer på Fornverkstan facebook sida.ingen Fornverkstan.

Cykla

Runt hela ekoparken sträcker sig en nästan fyra mil lång cykelled som passerar många av Bödas sevärdheter. Om fyra mil känns för långt för en dagstur så finns det genvägar som delar upp cykelleden i kortare etapper. Längs leden finns avstickare till sevärdheter i närheten. Läs mer i broschyren Ekopark Böda. På kommunens webbsida www.cyklapaoland.nu kan du läsa mer om att cykla på hela Öland.

Vandra

Ett omfattande skogsvägnät gör det enkelt att ta sig fram i ekoparken på egen hand. I flera av naturreservaten finns naturstigar, bland annat i Trollskogen. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som även går att vandra i.

Sevärdheter

 1. Naturreservatet Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden. Här finns klapperstensfält och strandängar som hålls öppna av betande djur, och gammal tallskog med vidkronade ekar där murgrönan slingrar längs stammarna. På naturum Trollskogen finns information om områdets natur och kultur. Därifrån utgår också flera vandringsleder. 
 2. Naturreservatet Bödakustens västra har mäktiga flygsandfält och höga dynområden. I den magra miljön växer gles, gammal och vindpinad tallskog, men här finns även frodiga ädellövskogar och artrika betesmarker i söder. Den åtta kilometer långa strandsträckan har flera vackra rastplatser och goda badmöjligheter. 
 3. Lindreservatet har omfattande lämningar av husgrunder, gravfält och stensträngssystem från järnåldern. De gamla ängs- och åkermarkerna har växt igen och blivit en vacker linddominerad lövskog med många sällsynta arter, däribland många orkidéer, som exempelvis krutbränna. 
 4. Rosendals järnåldersmiljö är en av Europas bäst bevarade järnåldersbyar med lämningar från 300-650 e Kr. Det 37 hektar stora området är imponerande med stenhägnader, gravfält och lämningar av 14 husgrunder. 
 5. Tujaskogen planterades under 1800-talet och ger i dag ett mäktigt intryck med sina högresta träd. Det var den driftiga jägmästaren J E Bohman, verksam vid Skäftekärr under 1800-talets senare del, som experimenterade mycket med främmande trädslag. 
 6. Fagerrör ger en trolsk känsla med sin gamla, glesa tallskog i stormvridna former. Från Trollskogen till Fagerrör går en järnväg som anlades i början av 1900-talet för att forsla ut timmer från kronoparken. I dag är järnvägen öppen för turister under somrarna och badplatsen är ett populärt besöksmål. 
 7. Byrums raukar ligger alldeles söder om ekoparken och är Ölands enda riktiga raukområde. Det skyddas som naturreservat. Sammanlagt finns cirka 120 raukar utmed kusten och rikligt med fossiler. Strax norr om området ligger en fin badstrand. 
 8. Masteträden är ett område med höga, gamla tallar. Här hämtades tidigare mastämnen till skeppsvarven, därav namnet. Äldst är den 350 år gamla Bogatetallen, död sedan länge men fortfarande stående. I närheten av mastebeståndet finns en boplats från järnåldern. 
 9. Ölands norra udde ligger norr om ekoparken och erbjuder ett vackert kustlandskap. Här finns den 32 meter höga fyren Långe Erik, som byggdes 1845.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
 • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida