• Välkommen in

    Ekopark Forsmark - Guckuskons och havsörnens ekopark.

Ekopark Forsmark

Över Ekopark Forsmark i norra Uppland seglar havsörnarna över ett överraskande vilt skogslandskap. Dessutom är skogarna är sällsynt färgglada, tack vare den kalkrika marken. Här finns lysande orkidéer och märkliga svampar att upptäcka.

Blommande lövlundar

Ur den kalkrika marken kommer ljusa lövskogar och mängder av blommor. Lövskog är livsviktigt för många av arter, inte minst för den nästan utdöda vitryggiga hackspetten. Förhoppningsvis hittar den tillbaka hit en dag, tack vare Sveaskogs satsning på lövskog i Forsmark.

En oväntad stillhet

Trots att människor har trampat upp stigarna kring Forsmark i många hundra år finns en ovanlig vildmarkskänsla kvar här. Om du ger dig ut i Västermarken kan du vara helt för dig själv, även om lon kanske ser dig från sin daglega.

Historiskt landskap

I Forsmarks bruk kan du vandra rakt in i en pampig bruksby. Men överallt i ekoparkens skogar ligger bitar av historien kvar, för den som har ögonen med sig. En gammal kvarn, en slagghög, en kolmila eller ett gammalt torp har mycket att berätta.


Hitta hit

Senast uppdaterad: 2013-08-12