Se och göra

I Ekopark Forsmark finns mycket att göra för den som vill hitta intressanta djur- och växtarter, lära sig mer om vår kulturhistoria eller bara låta fötterna vandra som de vill i mossan.

Sevärdheter

 1. Hållberget
  Som en holme av gammal tallskog sticker Hållberget upp ur de omgivande skogarna. Här är tallarna grova och knotiga, lavmattan knastrar på hällarna och det finns gott om fallna furor att vila sig på. Från parkeringen går en stig runt hela berget. 

 2. Bruksbystan
  Bruksbystan är en hemlighetsfull skogsholme i Forsmarksån som ligger orörd sedan början av 1900-talet. Marken är kalkrik och här trivs många sällsynta orkidéer, som guckusko och gulyxne. Mellan 1600-talet och början av 1800-talet var ön slåttermark åt smederna på Forsmarks bruk. Numera kommer mycket få besökare hit eftersom det kräver egen båt.

 3. Västermarken
  Västermarken är en fin gammal blåbärsskog och svampskog att ströva omkring i. Gammal skog har blivit sällsynt, och gammal skog på kalkrik mark är ännu mer sällsynt. Därför växer många rara arter här. 

 4. Finnrudan
  I varje ekopark placerar Sveaskog en stenbänk. I Ekopark Forsmark står bänken vid Finnrudan, som är en gammal torplämning omgiven av blåsippsskogar. Härifrån har du fin utsikt över Bruksdammens stora vattenspegel. 

 5. Forsmarks bruk 
  Forsmarks bruk är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk och en stor turistattraktion. Brukets ståtliga byggnader omges av den vackra engelska parken från 1700-talet. Typiskt för en engelsk park är statyer, tempel, byggnader, slingrande gångar, vatten, tankeväckande platser och små rum. 

 6. Forsmarksån
  Följ ån genom ljusa lövskogar, från blänkande lugnvatten till skummande forsar där strömstaren dyker. Förr var vattnet själva livsnerven i Forsmarks bruk, och det syns genom rester av en kvarn och slagghögar. En fin vandring är att börja vid skjutbanan och gå nedströms. Rejäla skor rekommenderas. 

 7. Hermansbohagen
  Stenmurar, enbackar och gamla lövträd vittnar om att här har hagmarkerna vårdats sedan mycket lång tid tillbaka. Fortfarande går betesdjur både på de öppna markerna och i den gamla barrskogen. 

 8. Johannisfors
  Här finns ett annat gammalt järnbruk, som även var såg och cellulosafabrik åt Forsmarks bruk. Kvar idag finns en kvarn och en imponerande stenvalsbro över Forsmarksån från 1700-talet. 

 9. Rönngrund
  Här kan du vandra genom blommande hagar och vila i skuggan av grova, lavklädda aspar. Till och med skogen häromkring blommar. Tack vare den kalkrika marken växer många orkidéer mellan träden. 

 10. Kallriga naturreservat
  Kallriga är en stor innerskärgård med betade strandängar, lövrika hagmarker och gammelskogar. Från ett utsiktstorn kan man blicka ut över vikar, små öar och grunda fjärdar där mängder av flyttfåglar rastar under vår och höst. Naturreservatet ligger kant i kant med Ekopark Forsmark.

Vandringsleder

Vandra långt i enslig strövskog eller bara slå dig ner i en blommande hage. Få promenader kan slå en vandring längs Forsmarksån i lövsprickningstider, när hackspettarna trummar från alla håll. Markerade promenadstigar finns runt Finnrudan, Hållberget och vid Rönngrund.

OBS! Vandringslederna är inte alltid uppmärkta eller ordentligt röjda på sina håll. Upprustning är planerad att ske​.

Hitta nya svampar

Det finns nog ingen som känner igen alla svampar i Ekopark Forsmark. De kalkrika skogarna gör att många märkliga rariteter dyker upp, som violgubbe och blåfotad taggsvamp. Även de vanliga matsvamparna trivs bra här.

Räkna fågelarter

I Ekopark Forsmark möts fåglar som hör till kusten, de grunda sjöarna, det strömmande vattnet, kulturlandskapet och gammelskogen. Havsörn, skräntärna, brun kärrhök, storlom, rosenfink, nötkråka, mindre hackspett och många fler.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
 • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida