Kulturhistoria

Rikedomen av vatten, skog och järnmalm gjorde Forsmark till ett storslaget järnbruk. Åtminstone sedan 1500-talet och fram till 1890 steg röken från ugnarna där malmen blev till rent järn. 

Kring bruket växte det upp ett samhälle, med skola, kyrka och arbetarbostäder. Du kan lätt förflytta dig bakåt i tiden på en promenad mellan brukets vitrappade byggnader. De har stått här sedan 1700-talet, då ryska soldater brände ner bruksbyn.

Även i ekoparkens skogar finns gott om spår från bruksepoken. Precis söder om Bruksbystans naturreservat finns en gammal flottningsränna, och om du följer Forsmarksån nedströms från Forsmarks bruk kan du se rester av en kvarn och slagghögar. Ännu längre nedströms kommer Johannisfors bruk, med en välbevarad gammal kvarn.