Ekopark Hornslandet - gammeltallar och vidsträckta klapperstensfält

Hornslandet är en halvö öster om Hudiksvall med en säregen och värdefull natur. Karakteristiskt är klapperstensfälten och den brandpräglade kusttallskogen med många riktigt gamla tallar. En dramatisk brand som härjade på Hornslandet 1888 bidrog till att skapa lövrika skogar, med en mångfald av liv.

Här kan du vandra mil efter mil längs horisonten, över soliga klapperstensfält och genom tallskogar som har formats av vind och brand. Den dramatiska branden som härjade på halvön 1888 har gjort att Hornslandet i dag präglas av tallmarker med rikt inslag av lövskog.

Här finns stora möjligheter att återskapa lövrika skogar, vilket gynnar en lång rad insekter och fåglar. Det är ett viktigt skäl till att Sveaskog valt att göra Hornslandet till ekopark.

Här leker öringen i små bäckar, men du hittar även den sällsynta jättepraktbaggen, som du kan stöta på under en promenad. Du kan också njuta av hur vi har huggit fram gläntor på gammal fäbodsmark eller ta en titt på Sveriges äldsta tall som är 770 år gammal. Här finns mil av stigar, massor av badplatser, fiskesjöar och plats för friluftsaktiviteter som passar alla åldrar.

Gammeltallar och säregen natur

På Hornslandet finns också många gammeltallar som härdats av återkommande bränder. En av dem är faktiskt Sveriges äldsta tall, med omkring 770 år på nacken.

Halvön med sin säregna natur, sin orörda kuststräcka och de genuina fiskelägena är ett populärt område för friluftsliv och naturupplevelser. Hit åker många för att vandra i skogen eller solbada på de vita sandstränderna.

På Hornslandet finns även värdefull kulturhistoria. Att bevara och sköta kulturvärden är en viktig del i Sveaskogs ekoparksarbete.


 

Hitta hit

OBS! Vi kan inte garantera att informationen i kartan är 100% korrekt och att alla utpekade punkter stämmer exakt med verkligheten.

Senast uppdaterad: 2022-06-30