Ekopark Hornslandet - gammeltallar och vidsträckta klapperstensfält

Hornslandet är en halvö öster om Hudiksvall med en säregen och värdefull natur. Karakteristiskt är klapperstensfälten och den brandpräglade kusttallskogen med många riktigt gamla tallar. En dramatisk brand som härjade på Hornslandet 1888 bidrog till att skapa lövrika skogar, med en mångfald av liv.

Här kan du vandra mil efter mil längs horisonten, över soliga klapperstensfält och genom tallskogar som har formats av vind och brand. Den dramatiska branden som härjade på halvön 1888 har gjort att Hornslandet i dag präglas av tallmarker med rikt inslag av lövskog.

Här finns stora möjligheter att återskapa lövrika skogar, vilket gynnar en lång rad insekter och fåglar. Det är ett viktigt skäl till att Sveaskog valt att göra Hornslandet till ekopark.

Här leker öringen i små bäckar, men du hittar även den sällsynta jättepraktbaggen, som du kan stöta på under en promenad. Du kan också njuta av hur vi har huggit fram gläntor på gammal fäbodsmark eller ta en titt på Sveriges äldsta tall som är 770 år gammal. Här finns mil av stigar, massor av badplatser, fiskesjöar och plats för friluftsaktiviteter som passar alla åldrar.

Gammeltallar och säregen natur

På Hornslandet finns också många gammeltallar som härdats av återkommande bränder. En av dem är faktiskt Sveriges äldsta tall, med omkring 770 år på nacken.

Halvön med sin säregna natur, sin orörda kuststräcka och de genuina fiskelägena är ett populärt område för friluftsliv och naturupplevelser. Hit åker många för att vandra i skogen eller solbada på de vita sandstränderna.

På Hornslandet finns även värdefull kulturhistoria. Att bevara och sköta kulturvärden är en viktig del i Sveaskogs ekoparksarbete.

Snabba fakta

Invigd
2004
Storlek
Ca 6700 ha, varav drygt 5000 ha utgörs av produktiv skogsmark.
Läge
Två mil öster om Hudiksvall.
Missa inte
Hölickgrottorna, Kuggörarna och Arnö by.
Tips på aktiviteter
Vandring, bad, fiske.
Intressanta arter
Havsörn, guckusko, klibbticka.

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Ekopark blir nationalpark?

Hornslandet är en av fyra ekoparker som i Skogsutredningen, helt eller delvis, pekas ut som möjliga framtida nationalparker. Förslagen har nu formulerats i ett regeringsuppdrag. Ekoparkerna omfattas idag av naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Sveaskog utför åtgärder som ökar naturvärdena och gagnar friluftslivet i ekoparken även under tiden att utredningen pågår. I förekommande fall behöver även skadad skog tas om hand. Alla planerade åtgärder föregås av samråd med respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter