Kulturhistoria

Hornslandet är en bygd med lång kulturhistoria där många generationer har levt av skogen och havet.

Från kobbar till halvö

Hornslandet var från början flera små kobbar som växte samman genom landhöjningen. Vid tiden för Kristi födelse hade öarna bildat en större sammanhängande halvö. Idag är Korsmyrberget, som även kallas Hällsjöberget, Hornslandets högsta punkt med sina 108 meter över havet. När landet reste sig ur havet sköljde vågorna bort mycket finkornigt och lättflytande material. De större stenarna blev kvar och slipades runda av vågskvalpet. Så bildades Hornslandets karaktäristiska klapperstensfält.

Människor sökte sig tidigt till Hornslandet. Än idag finns labyrinter, gravrösen och andra fornlämningar bevarade från brons- och järnåldern. Man kan även hitta vissa spår från vad man tror är en gammal samisk fiskebefolkning. 

Välbevarad fiskebebyggelse

Fisket har tillsammans med skogsbruket varit en viktig inkomstkälla på Hornslandet. Fiskelägena har varit i bruk sedan 1500-talet. Fortfarande finns yrkesverksamma fiskare på Hornslandet och välbevarad fiskebebyggelse i Hölick och på Kuggörarna.

De gamla fiskekapellen används ännu vid så kallade prästhelger, vigslar och barndop. I Hölick finns en populär gästhamn och miljön hålls levande eftersom de gamla skärboningarna blivit fritidshus.

Stor nöd efter midsommarbrand

På midsommardagen 1888 började det brinna i närheten av Färdsjö, nordväst om Hornslandet. Vinden tilltog och större delen av ön blev eldhärjad. För människorna på Hornslandet var detta en stor tragedi. Nöden var stor och många tvingades flytta för att kunna försörja sig.

Efter branden fortsatte man att avverka i den skog som överlevt eldens härjningar. Trots detta finns fortfarande tydliga spår av branden, i form av så kallade brandljud samt förkolnade stubbar och döda träd.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.