Se och göra

På Hornslandet kan du vandra från de friaste horisonterna ner till de djupaste grottorna. Upptäck naturen eller utforska grottorna. Pröva fiskelyckan eller ta ett dopp. Möjligheterna är många.

Sevärdheter

 1. HölickOmrådet har en mycket omväxlande natur och sevärdheter som är lätta att nå genom ett system av välhållna stigar. 

 2. Hölicks kapell byggdes 1930 och invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom. Gösta Bohms altartavla visar den uppståndne Kristus vars beskydd och välsignelse utbreder sig över Hölicks fiskeläge. 

 3. Hölickgrottorna ligger på Hornslandets sydspets, i Hölicks naturreservat. Med sina 1 340 meter är de Europas näst längsta system av urbergsgrottor. 

 4. Södra och norra lindreservatet har ett för trakten ovanligt omfattande inslag av lind. I lindreservatet växer även krävande kärlväxter. 

 5. Södra och norra askreservatet utgörs av en skogshistorisk intressant miljö med omfattande askbestånd. 

 6. Lövsalen är ett ca 200 hektar stort område med en rikt varierad natur. I lövsalen finns mycket asp och björk, som är värdefulla inslag för fågellivet.

  Jättelövträd uppskattas av insekter och fåglar.

 7. Klibbalsreservatet är ett lövdominerat blandbestånd på mycket bördig mark. Floran är rik med bland annat skogssvingel, dvärghäxört, myskmadra och lundstjärnblomma. 

 8. Hornslandets klapperstensfält har vackert utformade strandvallar. Förutom några enstaka martallar är fälten till största delen helt öppna. 

  Klapperstensfält vid Tomashamn.

 9. Kuggörarna har en särpräglad natur med sina karakteristiska klapperstensfält. 

 10. Fiskeläget har ett riksintressant kulturvärde. 
 11. Kuggörarnas kapell ligger vid havet på en höjd med klappersten. Kapellet skall ha stått färdigt år 1778. 

 12. Arnöby har anor från vikingatiden och är den enda byn på Hornslandet. 

 13. Rikstensberget erbjuder besökaren en vacker vy över havet mot norr. 

 14. Hällsjöberget är Ekopark Hornslandets högsta punkt.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.