Ekopark Kilsbergen - de blå bergen

Knappt två mil väster om Örebro tornar Kilsbergen upp sig som en blånande siluett över Närkeslätten. Här kan du som besökare vandra i granskogsklädda sprickdalar, fiska i stilla skogstjärnar eller vintertid skida fram bland glittrande, frostbitna björkar. 

Kilsbergen är ekoparken där de norrländska barrskogarna möter Mellansveriges lövskogar och jordbruksbygder. Ett spännande möte i en vild natur präglad av bergkrön, rasbranter, sprickdalar och sjöar.

På få andra platser i Sverige kan man se en så dramatisk naturgeografisk övergång, med så många skiftande miljöer. Inom ekoparken ryms gamla tall- och granaturskogar tillsammans med lövskogar och ädellövskogar av främst ask och alm.

Svindlande utsikter

En hisnande förkastningsbrant löper längs ekoparkens östra gräns, med många vackra utsiktpunkter. Från Rusakulan kan inte mindre än 21 kyrktorn räknas in med kikare om våren före lövsprickningen.

Många stigar att vandra

Närheten till Örebro gör Kilsbergen till ett välkänt och flitigt nyttjat friluftsområde. En större friluftsanläggning, Ånnaboda, ansluter mot ekoparkens södra delar. Ett väl utbyggt stig- och ledsystem löper mellan många av sevärdheterna i området. Bland annat passerar den 20 mil långa Bergslagsleden genom ekoparken. Hit tar du dig med bil och det finns flera platser där du kan parkera och enkelt ta dig in i ekoparken. 


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.