Se och göra

Närheten till Örebro har gjort norra Kilsbergen till ett välkänt och flitigt nyttjat friluftsområde. Här finns en mängd olika aktiviteter att välja på. 

Sevärdheter

 1. Ånnaboda är en bra utgångspunkt för ett besök i ekoparken. Här finns information om Kilsbergen och många av vandringslederna, MTB-lederna och skidspåren utgår härifrån. 

 2. Vid Latorp har Sveaskog återskapat ett lövängslandskap genom röjning och betande djur. I de kalkrika markerna hittas bland annat orkidén guckusko. Lövängar är en kulturmiljö som förr var vanlig men som i dag nästan försvunnit då markerna växt igen. 

  Blommande guckusko.

 3. Skvalebergets naturreservat har Närkes största bestånd av idegran. Beståndet är troligen en kvarleva från tiden då isen drog sig tillbaka och Kilsbergsbranten var en havsstrand. 

 4. Skinnarsågsfallet är ett vackert vattenfall med en naturskön rastplats. 

 5. Göljestigen. Här har Region Örebro tillgänglighetsanpassat en stig för dig med rullstol, rullator eller barnvagn. Njut din matsäck till Göljebäckens porlande eller med utsikt över klapperstensfält. Vid parkeringen finns även ett dass.

 6. Lövbrickans naturreservat ger en mäktig påminnelse om inlandsisens dramatiska påverkan på landskapet. Omfattande klapperstensfält och tydliga spår efter högsta kustlinjen vittnar om den senaste istidens tillbakadragande. 

 7. Vargkitteln är en dramatisk klippformation med vattenfall i den mellersta Trolldalen. En bäck kastar sig utför en brant och samlas upp i en kittel gjord av berghällar. 

 8. Skansberget har lämningar av en fornborg från tidig järnålder. Fornborgen användes troligtvis som tillflyktsort för bygdens folk under oroliga tider. 

 9. Gårdsjötorp är en bra utgångspunkt för vandring, här finns både rundslingor samt att Bergslagsleden passerar här. Örebro kommun har återskapat den öppna jordbruksmiljön runt gården som den troligen såg ut under 1800-talet.

  Gårdsjötorp.

 10. Trolldalarna består av tre sprickdalar som bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Den mellersta sprickdalen är den mest storslagna och är även naturreservat. Krönen täcks av 300-årig tallskog som i de branta sluttningarna övergår till trolska granskogar. På de kalkrika markerna växer orkidéer som korallrot och spindelblomster. Längs vandringsleden i reservatet finns Trollgrytan, en vattenfylld jättegryta. 

 11. Tomasboda med Kilsbergsstugan är en traditionell rastplats med servering vissa tider under skidsäsongen. Stugan är det enda som återstår av den lilla by med ett 15-tal torp och byggnader som en gång fanns i Tomasboda. 

 12. Blankhult är en bra utgångspunkt för vandringar i ekoparken. Här passerar Bergslagsleden och det finns även markerade leder till Skrikarboda, Rusakulan samt fornborgen Ullavi klint, som är belägen strax öster om ekoparken. 

 13. Rusakulan har en storslagen utsikt över Västmanland och Närke. En klar dag går det att se inte mindre än 21 kyrktorn med en bra kikare. 

  Utsikt från Rusakulan.

 14. Skrikarboda är en klassisk raststuga i Kilsbergen, öppen om vintern. Här finns även vindskydd och eldplats som alltid är tillgängliga, och det finns en kort vandringsslinga med skyltar som utgår härifrån.

 15. En kolningsplats finns att besöka vid vägen mellan Lockhyttan och Klockhammar. Här tänder Kils hembygdsförening en kolmila vissa år.

 16. Lockhyttan är en av Kilsbergens hyttbyar. Norr om vägen har Sveaskog återskapat en beteshage där det växer gott om hassel. Här hittas bland annat Närkes landskapsdjur, hasselmusen.

Vandring

I hela ekoparken finns gott om stigar och leder. Genom Kilsbergen passerar Bergslagsleden, en 28 mil lång vandringsled. Längs leden finns vindskydd för övernattning, eldplatser, toaletter och dricksvatten med jämna mellanrum. 

Visste du att...

Rusakulan har en storslagen utsikt över Västmanland och Närke. En klar dag går det att se inte mindre än 21 kyrktorn med en bra kikare. Nästan alla dessa kyrkor härstammar från medeltiden, vilket vittnar om områdets kulturhistoriska betydelse. 

Skidåkning

Från Ånnaboda utgår 70 kilometer med välpreparerade skidspår när vädret tillåter. I intilliggande Storstenshöjden finns slalombackar.

Cykling

I skogarna kring Ånnaboda finns ett par markerade cykelslingor för mountainbike.
 

Fiske

I Kilsbergens sjöar finns både naturliga och inplanterade fiskbestånd. Kilsbergen Sportfiske erbjuder fiskekort till försäljning.

Får man grilla och tälta?

 • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida
 • I de områden av ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida

Vägar i ekoparken

Huvudvägen i ekoparken brukar fungera fint att köra på med bil. Om du viker av på någon av de mindre skogsbilvägarna bör du vara medveten om att skicket på vägen kan variera. Kör med försiktighet.