Se och göra

Närheten till Örebro har gjort norra Kilsbergen till ett välkänt och flitigt nyttjat friluftsområde. Här finns en mängd olika aktiviteter att välja på. 

Sevärdheter

 1. Ånnaboda är en bra utgångspunkt för ett besök i ekoparken. Här finns information om Kilsbergen och många av vandringslederna och skidspåren utgår härifrån. 

 2. Vid Latorp har Sveaskog återskapat ett lövängslandskap genom röjning och betande djur. I de kalkrika markerna hittas bland annat orkidén guckusko. Lövängar är en kulturmiljö som förr var vanlig men som i dag nästan försvunnit då markerna växt igen. 

  Blommande guckusko.

 3. Skvalebergets naturreservat har Närkes största bestånd av idegran. Beståndet är troligen en kvarleva från tiden då isen drog sig tillbaka och Kilsbergsbranten var en havsstrand. 

 4. Skinnarsågsfallet är ett vackert vattenfall med en naturskön rastplats. 

 5. Lövbrickans naturreservat ger en mäktig påminnelse om inlandsisens dramatiska påverkan på landskapet. Omfattande klapperstensfält och tydliga spår efter högsta kustlinjen vittnar om den senaste istidens tillbakadragande. 

 6. Vargkitteln är en dramatisk klippformation med vattenfall i den mellersta Trolldalen. En bäck kastar sig utför en brant och samlas upp i en kittel gjord av berghällar. 

 7. Skansberget har lämningar av en fornborg från tidig järnålder. Fornborgen användes troligtvis som tillflyktsort för bygdens folk under oroliga tider. 

 8. Trolldalarna består av tre sprickdalar som bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Den mellersta sprickdalen är den mest storslagna och är även naturreservat. Krönen täcks av 300-årig tallskog som i de branta sluttningarna övergår till trolska granskogar. På de kalkrika markerna växer orkidéer som korallrot och spindelblomster. Längs vandringsleden i reservatet finns Trollgrytan, en vattenfylld jättegryta. 

 9. Tomasboda med Kilsbergsstugan är en traditionell rastplats med servering vissa tider under skidsäsongen. Stugan är det enda som återstår av den lilla by med ett 15-tal torp och byggnader som en gång fanns i Tomasboda. 

 10. Blankhult är en bra utgångspunkt för vandringar i ekoparken. Här passerar Bergslagsleden och det finns även markerade leder till Skrikarboda, Rusakulan samt fornborgen Ullavi klint, som är belägen strax öster om ekoparken. 

 11. Rusakulan har en storslagen utsikt över Västmanland och Närke. En klar dag går det att se inte mindre än 21 kyrktorn med en bra kikare. 

 12. Skrikarboda är en klassisk raststuga i Kilsbergen. Här finns även vindskydd och eldplats som alltid är tillgängliga. 

 13. En kolningsplats finns att besöka vid vägen mellan Lockhyttan och Klockhammar. 

 14. Lockhyttan är en av Kilsbergens hyttbyar. Norr om vägen har Sveaskog återskapat en beteshage där det växer gott om hassel. Här hittas bland annat Närkes landskapsdjur, hasselmusen.
Senast uppdaterad: 2022-07-01