Kulturhistoria

I Ekopark Luottåive finns skogsområden där människans brukande av skogen förr gör sig påminda. 

Man plockhögg ved och virke. Timret flottades längs Vuollaurebäcken, och Vuollauresjön dämdes upp för flottningen. Även om flottningsdammarna har rivits, finns dammvallar och grundfästen kvar, så kallade utskov.