Ekopark Luottåive - barrnaturskogarnas och myrmarkernas ekopark

I natursköna Jokkmokks kommun i Norrbotten ligger Ekopark Luottåive. Här breder urskogen ut sig, och här står berget Luottåive 603 meter högt. Det har gett ekoparken sitt namn: "platsen långt bort".

Ett varierande trolskt skogslandskap

Orörda delar av skogslandskapet är trolskt vackra. De äldsta tallarna är mer än 500 år gamla, och granarna 300 år. Gammelgranarna är rikligt draperade med hänglav.

Svampar, lavar och renar i tusental

Ovanliga svampar, lavar och mossor hör Luottåive till. Under vintern har Tuorpons fjällsameby några tusen renar i ekoparken, betandes på renlav och annat ätbart.

Det blå landskapets rikedom

Ekoparken är rik på stora myrar och här kan du fylla bärhinken under en uppfriskande skogsdag. På tjärnen kan du njuta av fisketurer, mitt i vildmarkens stilla sus.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.