Se och göra

Ekopark Luottåive är en plats för stillhet och aktivt upptäckande. Här finns urskogslika skogar med höga naturvärden och många hotade arter.

Sevärdheter

  1. Ätnakåbbå. I ekoparkens nordöstra del, på berget Ätnakåbbå, ser du gammal granskog med mycket död ved, och granar äldre än 300 år som är vackert draperade med hänglav. Här finns gott om ovanliga vedsvampar. Vid bäcken väster om Ätnakåbbå, intill naturreservatet, växer skogsfru. Skogen på Ätnakåbbå ligger lättillgänglig intill skogsbilvägen Larvevägen.

  2. Luottåive naturreservat ligger uppe på berget Luottåive. Här finns urskogsartad skog och vackra våtmarker med mycket höga naturvärden. En skogsbilväg mellan väg 45 och Larve passerar reservatet. 

  3. Dämningsområde vid Vuollaure. Vid sjön Vuollaure finns kulturminnet av ett gammalt dämningsområde där virke samlades upp i stora mängder inför flottningen längs med Vuollarebäcken. Dammen och utskov finns kvar, och i skogen kan du se gamla hästvägar där man körde virket. 

  4. Tapmukåive/Kuoratjåive. Barrnaturskogarna på bergen Tapmukåive och Kuoratjåive är till stora delar helt opåverkade av människan och har mycket höga naturvärden. Här kan du uppleva naturskogsartad skog som är rik på gamla träd, torrakor och lågor. På toppen av berget Tapmukåive ligger domänreservatet Tapmukåive. 

  5. Dödislandskap. I ekoparkens södra del i området kring Granbergstjärnarna finns så kallade dödisområden som bildades när inlandsisen smälte. Karaktäristiskt ligger här moränryggar och mindre sjöar omväxlande tillsammans och bildar ett vackert kuperat landskap.

Vandra i vildmarken

Upptäck de orörda skogarna. Här finns hänglavsprydda granar som är över 300 år och 500-åriga pansarbarksklädda tallar. Ovanliga svampar, lavar och mossor hör också Luottåive till. Djurlivet är rikt och fågelhandboken kan komma väl till hands. Vintertid spänner du på dig skidorna och ger dig ut.

Njut av fisketurer

På tjärnen kan du njuta av fisketurer, mitt i vildmarkens stilla sus. För fiske i de större tjärnarna kan du behöva lösa fiskekort.

Plocka bär

Fyll korgarna med skogens guld. Ekoparken är rik på stora myrar och här kan du fylla bärhinken under en uppfriskande skogsdag.

Ladda ner våra broschyrer