Kulturhistoria

Ekopark Maunuvaara är ett vilt landskap men om man tittar noga finns det spår av gamla tiders människor. Koppar och hö lockade människor in i urskogen.  

Nära Makkaralehto finns spår av gamla eldstäder, antagligen från kopparletare. Uppe på Maunuvaara finns gamla gruvhål kvar från den tid då man letade efter koppar i berget. Några av gruvhålen vattenfyllda och döljer hur djupa de är. Ända sedan 1600-talet har människor kommit hit flera gånger i jakt på koppar, men halterna var så låga att det aldrig blev någon gruvdrift.

Ända fram till 1950-talet användes många av myrarna för slåtter. Det var byborna i Männikkö som tog sig fram till fots genom det stora väglösa landet för att slå myrhö. Fortfarande syns rester av gamla hässjestörar på flera av myrarna.