Ekopark Maunuvaara - urskogsklädda urberg

I Norrbotten, tre mil nordväst om Tärendö, ligger Ekopark Maunuvaara. Bland laviga granar och jättetallar kan du drömma dig tillbaka till de stora urskogarnas tid. Inte ens den senaste istiden lyckades riktigt störa friden kring berget Maunuvaara.

Respektingivande gammeltallar

Femhundraåriga tallar finns det ganska många i ekoparken. Ovanligt många grova jättar klarade sig undan dimensionshuggningarna som gick över nästan hela Sverige på 1800-talet. Nu står de kvar här som väderbitna åldringar, till glädje för bland annat rovfåglar som söker stadiga boträd.

Stillhetens marker

På vandring genom Ekopark Maunuvaaras lavskäggiga granskogar möts du av en mycket gammal frid. Många djur och växter behöver sådana orörda skogar där åren går och ingenting förändras. En av dem är den sällsynta ringlaven.

Rösberg – uråldriga spår av frost

För svindlande 75 000 år sedan sprängde frosten loss spetsiga stenblock från bergen kring Maunuvaara. Eftersom de senaste inlandsisarna frös fast i marken här så ligger stenarna kvar helt orörda, och bildar stora fält av så kallat rösberg.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.