Se och göra

Sommartid är norra Vätterns skärgård ett populärt resmål för fritidsbåtar och på vintern förvandlas skärgården till ett skridskoparadis. Fisket av röding, insjölax och gädda är av världsklass. Här finner du även Sveriges första handikappanpassade kanotled.

Fantastiska paddlingsvatten

Norra Vätterns skärgård är fantastiska paddlingsvatten med mängder av öar att upptäcka. Enkelt och vackert är att följa kanotleden från Askersund. Leden är cirka 15 km lång och sträcker sig från Askersund till Olshammar. Det går att starta i Askersund, Kårberg eller Olshammar. En del går på Skyllbergsån, som är en mycket intressant och spännande åpaddling. Det är viktigt att veta att vattennivån i Skyllbergsån varierar kraftigt! Kontrollera med Skyllbergs Bruk.  

Kanotleden är Sveriges första handikappanpassade. Vindskydd finns vid Åmmelången och Björkholmen. Landstigningsförbud och tältningsförbud gäller för vissa av öarna i naturreservatet Norra Vätterns skärgård. Särskild kanotledsfolder finns att hämta på turistbyrån i Askersund.

Skridskoturer i skärgården

Skridskoutflykter i Norra Vättern kan bli långa och gnistrande, med fina fikaplatser på nästan varenda udde. Hör efter med turistbyrån i förväg för att vara säker på att isarna bär.

Öster om väg 50

I detta område kan man göra en tur från Hammars kyrka med hållpunkter vid Åmmeberg och Askersund. Det kan vara svagt i sundet upp mot Stjärnsund och det kan vara klokt att hålla sig söder om detta. Kålladalaviken är en trolsk, mörk vik som ger känslan av att vara någon helt annanstans än på Vättern. Turer i området kan också kombineras med Åmmelången som nås via en kort promenad från Åmmeberg.

Skärgården

Då skärgården ligger frusen har ofta de smala sunden snötäckt is. Detta gör att man är begränsad till själva skärgården om man startar vid Grönebacke. En naturlig tur är att följa norra stranden och åka runt Lilla Aspön till Olshammar. Därefter åker man mellan Stora och Lilla Aspön för att sedan smyga längs iskanten tillbaka. Observera att istjockleken ofta varierar mycket och ju närmare Storvättern man befinner sig desto försiktigare bör man ta det. Mellan 2 och 3 mil blir det beroende på hur man väljer att åka.

Längs Storvättern

Då Storvättern är på gång att lägga sig kan man göra fina turer längs ytterkanten av skärgården. Man startar vid Bastedalen och följer öraden söderut. Det stora provet är ifall man kan ta sig utanför Stora Aspön. Om det går bra kan man troligen även fortsätta vidare söderut längs stranden mot Lilla Röknen. Vid Enesundet vid Stora Aspöns nordöstra ände finns några små öar som man ofta kan ta sig ut till. Här finns en osedvanligt vacker fikaplats där man kan blicka ut mot den väldiga sjön.

Utforska öarna till fots

Sedan 2008 finns 25 km markerade leder på Stora Aspön. Där har Sveaskog även anlagt några grillplatser och utsiktspunkter. På Lilla Aspön finns det vandringsleder som är cirka 5 km.

Fiske i världsklass

I Vättern finns över 30 fiskarter, ett siktdjup på 14 meter och många kilometer strand. Fisket av röding, insjölax och gädda är av världsklass. Sedan 1992 finns också rikligt med kräftor i norra Vättern. Handredskapsfisket i Vättern fritt och kräver inget fiskekort. För mer info om fisket, kontakta Turistbyrån i Askersund.

Sevärdheter

  1. Lilla Aspön är den högsta punkten i norra Vätterns skärgård. Ön domineras av tall och har många branter och raviner. 
  2. Grönön har en anlagd stig och hit anordnas guidade turer genom Askersunds turistbyrå. 
  3. Stora Hjortholmen är en vacker ö i sydvästra delen av skärgården med flera anordningar som underlättar friluftslivet. 
  4. Stora Aspön är den största ön i ekoparken. Ön domineras av granskog med lövinslag. Här hittar du sjön Aspetärn. 
  5. Lövön är en av de bördigaste öarna i skärgården. Här finns bland annat naturskogsartad tallskog, äldre sumpskog, gamla tallar och lövträd samt död ved av tall och asp. 

Tillgänglighet för alla

  • Grönön är sedan 2006 en handikappanpassad ö. Askersunds Skärgårdstrafik sköter trafiken till ön med den handikappanpassade båten Wettervik
  • Båtbrygga, ramper, grillplats och toaletter har anlagts på den västra sidan av ön. Detta har gjort Grönön mer tillgänglig för alla, med eller utan funktionshinder. 
  • Kanotleden från Askersund är Sveriges första handikappanpassade. Särskild kanotledsfolder finns att hämta på turistbyrån i Askersund.

Får man grilla och tälta?

  • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
  • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida