Ekopark Öjesjöbrännan

Ekopark Öjesjöbrännan är branddynamikens ekopark, som efter den stora skogsbranden 2014 sjuder av nytt liv, där man kan se och njuta av skogens egen återhämtningskraft. I det gamla brukslandskapet med våtmarker och tallskogar spirar nu en begynnande lövskog där man kan höra hackspettarnas knackande i träden.

I Västmanlands Bergslagsskogar härjade den största skogsbranden i Sverige i modern tid under sommaren 2014. Nästan 14 000 hektar skog skadades. Ekopark Öjesjöbrännan är en del av det brandområde som avsatts för naturvård efter den storskaliga branden. Ekoparken består av cirka 1 500 hektar skyddad mark. Tillsammans med de nybildade naturreservaten i området har omkring 8 000 hektar skyddats. Här kan man följa skogens naturliga återhämtning efter branden och förundras över den kraft som drabbat landskapet. 

Myllrande liv i död ved

Död ved har ett myller av liv; svampar, insekter och lavar som livnär sig på den förmultnande veden. Dessa skapar förutsättningar och föda för andra arter och speglar en naturlig process i våra skogar. I Ekopark Öjesjöbrännan finns det cirka 75 000 kubikmeter död ved. Ett successivt avdöende kommer dessutom att tillföra mer död ved de närmsta decennierna. Här i parken sjuder de döda trädstammarna av liv och skapar förutsättningar för många hotade och rödlistade arter. 

Sveriges största sammanhängande lövskog

Naturvärdena i ekoparken är idag främst kopplade till brandens påverkan. Brandberoende och brandgynnade arter har här fått en livsmiljö att utvecklas i. Sveaskogs förhoppning är att ekoparken ska leverera höga naturvärden även långt in i framtiden. En lövskog etablerar sig i landskapet och i ekoparken kan vi följa utvecklingen. Sannolikt skapas här Sveriges största sammanhängande lövskog.

Snabba fakta

Invigd
2016
Storlek
Cirka 1 500 hektar.
Missa inte
Ekoparksleden, stenbänken och skördaren
Läge
Västmanland
Tips på aktiviteter
Vandring, bärplockning
Intressanta arter
Sotsvart praktbagge, tretåig hackspett och svedjenäva

Hitta hit

Zooma i kartverktyget för att hitta till ekoparken. 

Kontakta oss

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor.
Tel: 0771-787 100
Skicka e-post till kundcenter