Se och göra

Ekopark Öjesjöbrännan erbjuder en unik upplevelsemiljö. Det brandhärjade landskapet som tidigare bestod av välskötta produktionsskogar är idag helt förändrat. I ekoparken ser du på nära håll förödelsen efter en storskalig brand, och samtidigt det myller av liv som nu sjuder i markerna. En ny skog är på väg upp och lockar både gamla och nya arter till området.

Upplevelseskogar

Sveaskog värnar om friluftslivet i ekoparken. I de delar av området som inte har brunnit skapas upplevelseskogar där man kan ströva fritt och plocka bär och svamp. De nya växterna på brandfältet lockar många betesdjur, som älg och rådjur, till området och det finns goda chanser att se dessa djur i ekoparken. I området rör sig även våra stora rovdjur björn, varg och det skygga lodjuret.

Ekoparken erbjuder en unik miljö där man kan se både växt- och djurliv på nära håll och få en inblick i naturens krafter. Här glittrar det i Öjesjöns vatten där man kan slå sig ner vid stranden, och strax intill kan man studera spåren efter storbrukstiden och uppleva naturens återhämtning efter branden.

Iakttag försiktighet när du rör dig utanför markerade vandringsleder. Var aktsam på att döda stående träd kan rasa. 

Sevärdheter

  1. Stenbänken vid Öjesjöns strand är ett minne från ekoparksinvigningen. Här kan du slå dig ner och se ut över Öjesjön och förundras över naturens återhämtning efter en stor skogbrand.

  2. Ösjö-Emmas torp I ett torp, invid Öjesjön, långt bortom allfartsvägen levde Ösjö-Emma sitt strävsamma liv och fostrade ensam sina fem barn. Än idag finns spår av det levnadsöde som utspelade sig på platsen. Det är ett stycke historia som berör och påminner om en tid som idag känns avlägsen men bara är ett sekel bort.

  3. Skördaren Som ett metallskelett avtecknar sig skördaren mot naturen. Skogsmaskinen lämnades på platsen då brandens framfart inte gick att stoppa. Nu får den stå kvar i skogen och vittna om hur elden en gång drog fram i området.

  4. Ekoparksleden Här kan du uppleva naturens återhämtning efter branden. Slingan är 1,2 km lång, men leden är inte trädsäkrad så tänk på att inte gå den när det blåser. Även om det gått en tid sedan branden så kan träd falla då rötterna är försvagade. Leden är tämligen lätt att gå även om terrängen är kuperad, men inte anpassad för rörelsehindrade.

  5. Tjärdal Trätjära har utvunnits i våra skogar sedan 1300-talet. Idag kan vi se lämningar av tjärdalar som en utskärning i en slänt. Trätjärans storhetstid var under 1800-talet, då den utgjorde en viktig produkt och exportvara i riket. Tjärdalar är precis som kolbottnar, kvarnhjul och dammvallar historiska spår från storbrukens tid då människor använde sig av skogens resurser för sin överlevnad.

  6. Dämmet vid Skennaren Skennaren är namnet på den stora myr som ligget i ekoparkens sydöstra del. Dammvallarna vid Skennaren vittnar om att man en gång i tiden använde området för vattenkraft. Troligen för att driva kvarnar, smedjor och hyttor som det fanns gott om kring ekoparken.

 

Visste du att...

  • I Ekopark Öjesjöbrännan finns det cirka 75 000 kubikmeter död ved.

Får man grilla och tälta?

  • I Sveaskogs ekoparker gäller den svenska allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att släcka ordentligt efteråt! Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
  • I de områden av Ekoparken som är naturreservat gäller särskilda regler för friluftslivet. Mer information om vad man får göra eller inte göra finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida