Kulturhistoria

För den som vill lära sig mer om hur våra förfäder levde med skogen och älven är Piteälven en bra plats att börja. 

Ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka har människor rört sig längs Piteälven. Här finns rester av stenåldersbostäder, fångstgropar, kokgropar och gravar. Kåtaplatser och gamla renvallar vittnar om långa tiders samiskt liv med renen.

Piteälven är också en ovanligt bra plats för att förstå mer om timmerflottarnas hårda verklighet på 1800- och 1900-talen. Några punkter där man lätt kan titta in i historien är Storforsens skogsbruksmuseum, Trollforsens flottningslämningar och Jäknajaurs samiska eldhärdar.