Kulturhistoria

Ekopark Rautiorovas skogar har troligen varit i stort sett obefolkade historiskt, med undantag för renskötande samer som har passerat. Söder om berget Rautiorova går en traditionell flyttled för renar och Korju Sameby har även en renhage i anslutning till denna led. 

Det finns ett fåtal andra spår av människor i ekoparken, såsom en tjärdal i norra delen, skrävstenförekomst i den mellersta delen och pottasketillverkning i närheten av berget Potaskaleat. Pottaska framställs ur mineralrik björkved och används som gödningsmedel, rengöringsmedel samt för glas och färgtillverkning.