Ekopark Rautiorova - böljande landskap och trolska granskogar

I Övertorneå kommun, inte långt från finska gränsen, breder Rautiorovas böljande landskap ut sig. Här hittar kungsörnen sina grova botallar och kan blicka ut över långa skogshorisonter. På de höga höjderna står 400-åriga urskogsgranar med toviga skägg av hänglavar. 

Trolska granskogar kontrasteras med lövrika skogar, där björk, asp och sälg lyser ljust gröna. De många lövträden har tillsammans med en hög andel gammelskog och en grönstensrik berggrund gjort Rautiorovas berg till hemvist för en mängd växter, svampar och djur.

Ekopark Rautiorova ligger längs en nord-sydlig bergsrygg där den högsta toppen når 405 meter över havet. Det relativt höga läget och ett långt avstånd till flottningsälvar har gjort att skogsbruket aldrig nådde fram till många delar av ekoparken. Skogen har bitvis urskogskaraktär och 400-åriga granar är inte ovanliga.

Artrika skogar

Över hela området finns gott om sälg, björk och asp i alla åldrar. Detta gör att många undanträngda lövträdsarter hittas här, som den anisdoftande dofttickan och den mycket sällsynta liten aspgelélav. I de orörda granskogarna lever djur och växter som skogsbruket har gjort sällsynta.

Ytterligare en faktor som bidrar till Rautiorovas stora artrikedom är grönsten. Det är ett samlingsnamn för olika magmatiska bergarter som gör berggrunden basisk. På samma sätt som kalk gynnar grönsten en mångfald av sällsynta arter.

Vildmarksliv

Som besökare i Rautiorova kan du njuta av milsvida utsikter, stora bär- och svampmarker, småviltsjakt och ett ostört vildmarksliv. Både i midnattssol och gnistrande norrsken.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.