Se och göra

Ekoparken är idealisk för såväl längre vistelser som dagsutflykter från hela Mälardalen. Sommartid trafikeras arkipelagen av Rederi Mälarstaden som kör flera turer dagligen. På Ridön som är den största ön finns det två caféer, ett på Kurö Gård samt Café Magasinet.

Vandra eller cykla

I Ekopark Ridö finns plats för många sorters friluftsliv. Ridön som är den största av öarna i arkipelagen saknar bilar vilket gör den exemplarisk för vandring eller cykelturer. Det går bra att ta med cykeln på båten över till Ridö. Beställ eller ladda ner vandringskartan över Ridön i marginalen till höger.

Bada i Mälaren

I anslutning till Lastuddens brygga finns en badplats att stanna till vid för den som är badsugen. 

Fiska

Fritidsfisket i Mälaren är fritt så du behöver inget fiskekort här. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och på våra marker finns många av landets mest attraktiva fiskevatten. Av dessa ingår merparten i så kallade fiskevårdsområden och sköts av lokala föreningar. Här kan du läsa mer om fiske på Sveaskogs vatten.

Äta och fika

På Ridö finns fem informationsskyltar. Du hittar dem bland annat vid Lastudden, Ormhäll, Torpstaden och vandrarhemmet, där det även finns möjlighet att hyra rum. Här finns också flera rastbord samt eldstäder. På Kurö Gård kan du ta en kopp kaffe och en smörgås eller kanske en glass. Det serveras även lite enklare mat på caféet. 

Sevärdheter

  1. Lövängen är en träd- och buskbärande slåtteräng med anor från 1600-talet. Här har hävden, det vill säga nyttjande, exempelvis i form av slåtter eller betning, pågått fram till mitten av 1970-talet. Hävden återupptogs 2011 och nu hävdas den årligen med slåtter. Med rätt skötsel upprätthålls en mycket rik kärlväxtflora i den här typen av miljö. 
  2. Enbeståndet är ekoparkens enda riktiga enebacke, känd för sin artrikedom av kärlväxter. Enen är världens mest spridda barrträd. Den trivs på torra marker där det finns mycket ljus men växer långsamt. Enen kan bli uppemot 1000 år. 
  3. Gamla ekar finns det gott om i ekoparken, en del ända upp till 350 år. Ekens ved har länge varit uppskattad av människan för sin hårdhet och motståndskraft. Under flera hundra år tillhörde alla ekar kronan, eftersom veden användes till skeppsbyggnad. 
  4. Munkkällan är en fornminnesmärkt grop som utgör resterna av en källa. Enligt muntliga berättelser skulle munkarna ha hämtat vatten här. Sägnen säger även att man på Gustav Vasas tid skall man ha gömt kyrkans dyrbarheter på okänd plats i närheten av källan. 
  5. Lybäcks sten är en stor sten som ligger i vattenbrynet. På stenen, som är fornminnesmärkt, har hög- och lågvattenmärken ristats in som visar Mälarens tidigare vattenståndsfluktuationer. Dessa markeringar härrör sannolikt från 1600-talet. 
  6. Misteln förekommer över hela skärgården, bland annat på Ekholmen. Den växer framförallt på lind och lönn men andra lövträd kan också vara värd för mistlar. Däremot växer inte mistlar på ek i vårt land. Misteln är Sveriges enda trädlevande parasit. Den är regelbundet gaffelgrenig och exemplaren blir med tiden stora och klotformiga med en diameter av ungefär en meter. 
  7. Almskogarna på Sundbyholmsön är värda ett besök. Almen är ett stort träd som kan bli upp till 30 meter högt. Kronan är vid och huvudgrenarna är kraftiga och uppåtsträvande med hängande eller utåtböjda spetsar. Alm hör till ädellövskogens flora och är därför vanligast i södra Sverige. 

 

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.