Se och göra

Skogarna i Ekopark Rosfors är väl lämpade för både rofyllt och spännande friluftsliv. Några populära besöksmål är den gamla masugnen och det omkringliggande kulturreservatet. Stigarna i naturreservatet Lustgården och Abborrtjärnen lockar också många besökare.

Sevärdheter

 1. Rosån rinner genom ekoparken. Här kan du se bäver och utter. 

 2. Rosfors Bruk är ett naturreservat kring masugnsruinen med anslutande hagmark och odlingslandskap. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns parkeringar, informationsskylt och är en bra utgångspunkt för ditt besök i ekoparken. 

  Rosfors bruk.

 3. Malmtorpet är en torpruin vid Flyggtjärn med gammal slåtteräng och en rik kalkkärrsflora. Här är ett fint ställe att pausa för picknick. Var försiktig så du inte skadar sällsynta blommor.

 4. Vid Abborrtjärnen ropar storlommen. Här finns rastplatser, parkering och fina strövstigar. 

 5. Lustgården  är ett naturreservat med urskogskaraktär och ett 30-tal rödlistade växt- och djurarter. Örnbräken, trolldruva, liljekonvalj och olvon är några av dem. 

 6. Lill-Brännträsket i södra delen av ekoparken är ett populärt fiskeställe med raststuga, vindskydd, spångade leder och grillplatser. Går även att besöka vintertid.

 7. Bergtjärnflygget är en bergstopp vid Bergtjärn med en enastående vacker utsikt. Här finns Ekoparksstenarna utplacerade, till minne av ekoparkens invigning år 2004.

  EkoparksstenEn av ekoparksstenarna på Bergtjärnflygget.

 8. Nävertjärn är ett annat populärt fiskeställe i centrala delen av ekoparken. Här finns parkeringar, raststuga, vindskydd och grillplatser. Går även att besöka vintertid, men plogning upp till Nävertjärn sker sporadiskt.

 9. Hällträskreservatet är ett naturreservat med urskogskaraktär. 

 10. Ristjälsgruvan Stigen från Rosfors Herrgård till gruvan är i dagsläget inte lättillgänglig men den kommer att rustas upp under 2022. 

 11. Solanderleden är en 22 mil lång vandringsled som sträcker sig från Luleå Airport i norr till Jävre kustby, söder om Piteå. Du kan välja att gå hela leden, eller bara den del av leden som passerar genom ekoparken.

Familjeutflykt

 • Ekoparken är ett utmärkt besöksmål för hela familjen. Rosfors Bruk är en bra utgångspunkt för ditt besök. Här finns parkering, torrdass samt bord och bänkar för medhavd matsäck. 

Vandring och skoter

 • I ekoparken finns många fina vandringsleder och stigar att upptäcka. Vintertid tar dig du enklast fram längs skoterlederna.
 • Knutpunkter för skotertrafiken är sjöarna Lill-Brännträsket och Nävertjärn där stuga med kamin finns.

Vägar i ekoparken

Huvudvägen i ekoparken brukar fungera fint att köra på med bil. Om du viker av på någon av de mindre skogsbilvägarna bör du vara medveten om att skicket på vägen kan variera. Kör med försiktighet. 

Fiske