• Välkommen in

    Ekopark Rosfors - asparnas, fåglarnas och vedsvamparnas landskap

Ekopark Rosfors

Ekopark Rosfors ligger i Piteå kommun i Norrbottens län. Ekoparkens höga värden finns framför allt i de lövrika grannaturskogarna som myllrar av liv.

Ekopark Rosfors är ett skogslandskap som skiljer ut sig i Norrbottens kustland. Här är marken ovanligt näringsrik vilket ger bördiga skogar med gott om lövträd. Karaktäristiskt är de gamla grova asparna, som ger livsrum åt många krävande insekter. Dessa lockar i sin tur hackspettar. Fågellivet i ekoparken är rikt med många rovfåglar och ugglor.

Restaurering och bevarande

Sveaskogs arbete med att öka andelen gammal skog och lövskog i ekoparken kommer att gynna en mångfald av både insekter, fåglar och annat liv. För att bevara och restaurera den unika mångfalden i Rosfors har Sveaskog valt att göra området till ekopark. 

I Rosfors har vi bland annat satsat på att ta bort gran för att stora lövträd ska få ta plats. Idag finns flera gigantiska aspar i ekoparken.

Upplev ekoparken

Om du vill uppleva Rosfors på nära håll, finns flera vandrings- och skoterleder. Och om du behöver, så finns handikappanpassade fiskeplatser. Kontakta Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening för mer information.


 

Hitta hit

OBS! Vi kan inte garantera att informationen i kartan är 100% korrekt och att alla utpekade punkter stämmer exakt med verkligheten.

Snabba fakta

  • Invigd: 27 september 2004 
  • Missa inte: Nävertjärn samt vyn från Bergtjärnsflygget 
  • Tips på aktiviteter: Skoteråkning och fiske 
  • Typiska arter: Asp, hackspettar och vedsvampar 
  • Storlek: 2662 hektar varav 2479 hektar är produktiv skogsmark 
  • Läge: Tre mil nordväst om Piteå, på koordinaterna X: 7286690, Y: 1761840.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Ladda ner broschyrER