Ekopark Rosfors - asparnas, fåglarnas och vedsvamparnas landskap

Ekopark Rosfors ligger i Piteå kommun i Norrbottens län. Ekoparkens höga värden finns framför allt i de lövrika grannaturskogarna som myllrar av liv.

Ekopark Rosfors är ett skogslandskap som skiljer ut sig i Norrbottens kustland. Här är marken ovanligt näringsrik vilket ger bördiga skogar med gott om lövträd. Karaktäristiskt är de gamla grova asparna, som ger livsrum åt många krävande insekter. Dessa lockar i sin tur hackspettar. Fågellivet i ekoparken är rikt med många rovfåglar och ugglor.

Upplev ekoparken

Skogarna i Ekopark Rosfors är väl lämpade för både rofyllt och spännande friluftsliv. Här finns många fina vandringsleder och stigar att upptäcka.

Restaurering och bevarande

Sveaskogs arbete med att öka andelen gammal skog och lövskog i ekoparken gynnar en mångfald av både insekter, fåglar och annat liv. I Rosfors har vi bland annat satsat på att ta bort gran för att stora lövträd ska få ta plats. Idag finns flera gigantiska aspar i ekoparken.

 


 

Hitta hit

OBS! Vi kan inte garantera att informationen i kartan är 100% korrekt och att alla utpekade punkter stämmer exakt med verkligheten.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.