Kulturhistoria

I Ekopark Storklinten finns spår av gamla tiders vedermödor. Bland annat finns Gruvberget med gamla gruvhål sedan 1700-talet eller tidigare samt fångstgropar som minner om jägarfolkets jaktmetoder. 

Gamla gruvhål

I Gruvberget finns gamla gruvhål från 1700-talet eller tidigare. Troligtvis var det koppar som man var ute efter.

Fångstgropar

Ett fångstgropsystem finns nära vägen längst bäcken norr om Fisklösträsk. Fångstgropar, som
främst använts för att fånga älg, var ursprungligen två meter djupa med nästan lodräta väggar och hade ibland spetsade träpålar på botten. Användningen av fångstgropar förbjöds 1864.

Renbete vissa år

Ekopark Storklinten ingår i ett reservbetesområde för rennäringen, där det finns möjlighet för samebyarna att söka tillstånd från Länsstyrelsen för vinterbete. Det innebär att området vissa år betas av många renar, medan det andra år inte betas alls.